İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Hakkında

 

 

Katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanan Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından birlik üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası iş yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin anılan şirketlere aktarılması amacıyla “İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi” başlatıldı.

 

Proje, ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversiteler ve akademisyenler ile inovasyon kapasitesini sürdürülebilir şekilde arttırmayı, kurumsal inovasyon sistemlerini oluşturmayı ve bu konuda ülkemizde öncü olmak isteyen ihracatçı firmaları bir araya getirmeyi hedefleyen, kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir altyapıya sahip bir projedir.

 

Katılım koşulları ve projenin yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar ekte belirtilmiştir.

 

Projede yer almak üzere için, http://www.tim.org.tr/tr/mentorluk.html linkteki firma başvuru formunun 22 Temmuz 2016 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir.

 

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi?