Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Semineri

İran ile ülkemiz arasındaki ticari gelişmelere paralel olarak yeni anlaşma ve düzenlemeler gündeme gelmektedir. “Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması’nın Bakanlar Kurulu’nca onaylanmasına ilişkin karar” 4 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olup anılan Anlaşma 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu çalışmaların bir devamı olarak, İran ile ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle BM yaptırımlarının yumuşatılması ve İran’ın tekrar uluslararası topluma entegrasyonunun konuşulduğu bu günlerde daha da önem kazanmıştır. Bu çerçevede, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından mercek altına alınan İran’la ilişkilerin geliştirilmesi yolunda, Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği halinde, Türk iş adamlarının İran pazarına dikkatlerini çekmek ve pazardaki fırsatları değerlendirmelerini sağlamak amacıyla 3 Mart 2015 tarihinde İTO Meclis Salonu’nda “Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilecektir.
Seminer ücretsiz olup katılmak isteyen firmaların ekteki formu doldurarak 20 Şubat 2015 Cuma akşamına kadar İTO iletmeleri rica olunur.