İnşaat sektörünün paydaşları buildingSMART Türkiye Toplantısı'nda bir araya geldi

Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün en önemli teknolojik gelişimlerinden biri olan BIM yani Yapı Bilgi Modellemesi’nin Türkiye’de kullanımının daha da yaygınlaşması amacıyla, yapı endüstrisinde rol alan tüm proje ortaklarının bir araya geldiği toplantıya ev sahipliği yaptı. BIM’in, yapı için adeta bir bilgi bankası niteliği taşıdığını belirten Türkiye İMSAD Başkan Vekili Oktay Alptekin, “Nihai müşteriden üreticiye kadar tüm paydaşların ortak aklının buluştuğu, enerjiden atık yönetimine, kaynak kullanımından kullanıcı ilişkilerine kadar tüm sürecin bir bütün olarak ele alındığı BIM, inşaat endüstrisine yüksek değer katacaktır” dedi.

İnşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü Türkiye İMSAD’ın ev sahipliğinde, 31 Mayıs Perşembe günü Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşen toplantı; mimarlar, müteahhitler, taahhüt firmaları, teknik müşavirler, yazılım firmaları, danışmanlar, inşaat malzemesi üreticileri, akademisyenler ve uzmanların yoğun katılımıyla gerçekleşti. İnşaat endüstrisinde BIM’in gelişmesiyle birlikte dünyada yaşanan dönüşüme öncülük eden buildingSMART’ın Türkiye ayağının kurulmasının amaçlandığı toplantıda, tüm katılımcıların görüşleri de alınarak, BIM’ın yaygınlaştırılması için faaliyetlere başlanması kararı alındı.

BIM, tüm ihtiyaç ve çözümlerin yanıt bulduğu platform haline geldi

BIM’in, gelişmiş ülkelerde yatay entegrasyonun en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Türkiye İMSAD Başkan Vekili Oktay Alptekin, “Endüstri 4.0’la karşımıza çıkan yeni temel kavramlar gibi, ekonomimizin dinamosu olan inşaat sektöründe de yeni uygulamalarla karşılaşıyoruz. BIM de bu uygulamalardan biri. BIM yani Yapı Bilgi Modellemesi, nihai müşteriden üreticiye kadar arada olan tüm paydaşların ortak aklının buluştuğu, enerjiden atık yönetimine kaynak kullanımından kullanıcı ilişkilerine kadar tüm sürecin bir bütün olarak ele alındığı bütünleşik bina tasarım yaklaşımı.   Bir binanın yaşam dönemi boyunca gerekli tasarım ve proje verisinin dijital formatta yönetilmesini sağlayan BIM, yapı için adeta bir bilgi bankası niteliği taşıyor. Tüm proje ortaklarının projeyle ilgili en ince ayrıntısına kadar detaylı bilgi sahibi olmasını sağlamakla birlikte bütün disiplinlerin bir arada ve uyum içinde çalışmasına imkan yaratıyor” dedi.  

Dev projelerde BIM’in kullanımı zorunlu olmalı

“Türkiye İMSAD olarak, 80 büyük sanayici, 35 alt sektör dernek ve 15 paydaş üyemizle birlikte BIM uygulamasının inşaat malzemesi sektöründe yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz“ diyen Oktay Alptekin, şöyle konuştu: “BIM konusunda maalesef henüz yolun başındayız. İstanbul’daki raylı sistem projelerinde BIM sistemi ile çalışılmasının zorunlu hale getirilmesi gibi, tüm kamu yatırımlarından, mega projeler ve kentsel dönüşüm olmak üzere tüm inşaat sektörünün yurt içi ve yurt dışı işlerinde BIM’in kullanımının daha da yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz.  Ama bu hedef sadece biz malzeme üreticileri ile değil inşaat sektörünün diğer paydaşları olan mimar, mühendis, müteahhit ve teknik müşavirler ile yazılımcılar, danışmanlar ve akademisyenlerle de ilgili. Türkiye’de BIM konusunda yapılan toplantı ve seminerlerde vardığımız ortak kanı, bu konuda bir odak oluşturulmasının gerektiği yönünde oldu. Bu bağlamda, Türk inşaat endüstrisinin temsilinde çözüm odaklı yönetim anlayışı ile tüm paydaşlarımız için en yüksek değeri yaratacağımıza inanıyoruz.”


Doğru bir sistemle ve bir amaç doğrultusunda bir arada olmalıyız

Bugün BIM’in yararının tartışılmadığını, bu işin doğru, stardart bir şekilde, tüm zinciri içine alarak nasıl uygulanacağının tartışıldığını belirten buildingSMART Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Muhammed Maraşlı, “Danışmanlar, yazılımcılar, tasarımcılar, mühendisler, uygulamacılar ve tüm yapı profesyonelleri olarak zincirin halkalarıyız. Doğru bir sistemle ve bir amaç doğrultusunda bir arada olmalıyız. Teknolojiyi yararlı hale getirip, kalıcı, sürdürülebilir şekilde işimizin bir parçası yapmalıyız. Herkes her şeyi bilemez. Daha çok işbirliği, daha iyi iletişim ve koordinasyon ile doğru bir ekosistemi hep beraber oluşturacağız. Diğer ülkelerin hatalarından ders alıp geç kalmayı dezavantajdan avantaja çevirmeliyiz” diye konuştu.

Yapı sektöründe BIM’in yaygın kullanımı desteklenmeli

Ülke ekonomisinde yapı endüstrisinin büyük payı olduğunu ifade eden buildingSMART Türkiye Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu ise Bölge ve dünya pazarlarında rekabet edebilmek ve verimliliği arttırmak için BIM ve beraberinde getirdiği sayısal uygulamaların tüm paydaşlarca doğru anlaşılıp yönlendirilmesi, geliştirilmesi ve yaygın olarak uygulanması kaçınılmaz hale geldi. Bu toplantıyla birlikte, Türkiye’de yapı sektöründe BIM ve sayısal uygulamaların doğru ve yaygın kullanımını destekleyecek faaliyetleri başlatıyoruz” dedi.