Türkiye İMSAD, Japonya Enerji Tasarrufu ve Verimliliği Çalıştayı'na Katıldı

 

 

Japonya Enerji Tasarrufu ve Verimliliği Çalıştayı 02 – 12 Şubat 2015 tarihleri arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirildi. Çalıştay’a Türkiye İMSAD adına Aygen Erkal katıldı.
Japonya Enerji Tasarrufu ve Verimliliği Çalıştay’ına Türkiye’den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Vekili Erdal Çalıkoğlu,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Daire Başkanı Halil İbrahim Gündoğan, Enerji Yönetimi Derneği (EYODER), Başkanı Ali Naci Işıklı TSE Genel Sekreter Yardımcısı Çoşkun Şentürk, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Araştırmaları Merkezi Müdürü Ertaç Hürdoğan, Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Oğuz Kürşat Kabakçı, Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’den Korkmaz Gül, Huseyin Can Topcan ve Zehra Ertan Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal Katıldı.
Çalıştay’da Japonya’nın alanında önde gelen kurumları olan ECCJ, Energy Conservation Center Japan (Japonya Enerji Tasarrufu Merkezi), NSRI, Nikken Sekei Research Institute (Nikken Sekei Araştırma Enstitüsü), JFS Inc. Japan Facility Solutions, JAESCO Japan Association of Energy Service Companies (Japon ESCO Derneği) ve JASE-World Japanese Business Alliance for Smart Energy Worldwide gibi kuruluşların temsilcileri; enerji verimliliği konusunda Japonya’daki mevcut durum, örnek uygulamalar, alınan tedbirler, uygulanan metotlar, akıllı binalarda yönetim sistemleri ve enerji tasarrufu, bina tasarımında enerji tasarrufu, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri, ofis binalarında enerji tasarrufu ve alınan tedbirle vb. konuda bilgiler aktardılar.