Yapısal Yangın Güvenliği için Risk Değerlendirme Çalıştayı gerçekleşti

 

 

“Yapısal Yangın Güvenliği için Yüksek Konut Yapılarının Dayanıklı ve Sürdürülebilir Yapısal Mühendislik Risk Değerlendirmesi” konulu çalıştay, 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Yrd. Doç. Dr. Serdar Selamet tarafından organize edilen çalıştayda Manchester Üniversitesi’nden Prof. Yong Wang, İngiltere merkezli danışmanlık firması Fire Design’dan Iris Chang ve bir başka danışmanlık firması olan Arup’tan Panos Kotsovinos konuşmacı olarak yer aldı. Yurtdışı ayağında Newton Fund, Royal Academy of Engineering, ülkemizde ise Türkiye İMSAD tarafından desteklenen çalıştaya; yangın mühendisliği danışmanları, yangından korunma sanayinin liderleri, araştırmacılar, bina tasarımı ve yapımı sektörlerinin temsilcileri, mimarlar, yerel kamu temsilcileri ve STK’lar katılım gösterdi. Binaların yangından korunması yönetmelikleri hakkındaki bilgileri paylaşmak amacıyla düzenlenen çalıştayda kaçış yolları, yapısal yangın davranışları ve duman kontrolünden İngiltere yangın yönetmeliklerine kadar çeşitli başlıklar ele alındı.

Etkinliğe açılış konuşması ile başlayan Yrd. Doç. Dr. Serdar Selamet, “Türkiye’de Yangın Güvenliği Mühendisliği Eğitim Merkezleri” başlıklı sunumu paylaştı. Prof. Yong Wang’ın çalıştayın konu başlıklarını, kurgusunu ve konuşmacıların özgeçmişini anlatan kısa bir tanıtım sunumunun ardından, Yangın Mühendisleri İris Chang ve Panos Kotsovinos, İngiltere’deki “Performansa Dayalı Yangın Mühendisliği” uygulamalarına ilişkin bilgi ve örnekleri anlattı. Yangın güvenliği mevzuatındaki kısıtlayıcı hükümlere karşın, performans testleri ve simülasyona dayalı hesaplar sonucunda, mimar ve mühendislerin tasarımlarının yatırımcının talep ve beklentilerini tamamen karşılayabildiği veya en azından çok yaklaşabildiği bilgisi verildi.

Yangında kaçış ve tahliye tasarımında “eldeki mevcut güvenli tahliye zamanı (available safe evacuation time-ASET)” ve “gerekli güvenli tahliye zamanı (required safe evacuation time-RSET)” yaklaşımlarıyla kıyaslamalı teorik çözüm sistematiği katılımcılara aktarıldı. Örnek problemlerin çözümü üzerinde katılımcılar gruplar halinde çalıştı.

Çalıştayda anlatılan bir diğer önemli konu da maliyet artırmadan dumanın can ve mal hasarlarını sıfırlayan ya da kabul edilebilir bir şekilde en aza indiren “Yangında Duman Yönetimi” yaklaşımının teorisi oldu. Bu şekilde, tasarımcıyı kısıtlayan mevzuat sınırlandırmalarının nasıl aşılabileceği üzerinde duruldu.

Çalıştayın sonunda “Yapısal Yangın Mühendisliği”, yapıların taşıyıcı sistemlerinde alınacak önlemlere değinilerek kavramsal olarak anlatıldı. 

 

ÇALIŞTAY TOPLU SUNUM DOKÜMANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!