2010-2012 EUbuild EE

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Türk inşaat sektörünün AB’ye uyumu konusunda 2007-2009 yılları arasında gerçekleştirdiği EUbuild Projesi’nin başarılı performansın ardından 2011 yılında da ikinci kez Avrupa Komisyonu’ndan fon desteği aldı. Komisyon’a sunulan 200 proje içinde fon almak üzere seçilen 12 proje arasına giren ‘EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı Projesi’, binalarda enerji verimliliği konusunda finansman araçlarının ve mekanizmalarının geliştirilmesini hedefliyor.TürkiyeİMSAD, EUbuild EE’nin de liderliğini üstlenirken, proje ortakları arasında Arnavutluk Enerji Verimliliği Merkezi (ECC), Avrupa İnşaat Malzemesi Sanayicileri Konseyi (CEPMC), Saraybosna Kantonu Ekonomi Odası (CESC), Makedonya Enerji Verimliliği Merkezi (MACEF), Karadağ İşverenler Federasyonu (MEF) ve Belgrad Ticaret Odası (BCC) yer alıyor. EUbuild EE projesinin iştirakçi üyeleri ise Belçika, Fransa, Avusturya, Norveç, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’den oluşan 47 kurum ve kuruluştan oluşmaktadır.