Mesleki Eğitim Komitesi

 

2018 yılında kurulan komitenin 16 üyesi bulunmaktadır. Komitenin genel hedefleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

•İnşaat malzemesi sektörüne yönelik mesleki eğitim standardı oluşturmak,
•Eğitim standartlarına uygun eğitim sistemi modeli oluşturmak,
•Değişen teknoloji doğrultusunda mesleklerin gelecekteki gereksinimlerini belirleyip eğitim standartlarının ve sisteminin adaptasyonunu sağlamak,
•MYK belgeli personel çalıştıran ve belge almak isteyenlere yönelik teşvik sistemleri üzerinde çalışma yürütmek,
•Mesleki yeterlilik ve teşvik sistemlerindeki aksaklıkların tespit edilerek kamu otoritesi ile ilişki kurmak,
•İnşaat malzemesi uygulama sektöründe, hali hazırda yazılmış ve ihtiyaç olmasına rağmen henüz yazılmamış (çalışması başlatılmış veya hiç başlatılmamış dahil)
meslek standartlarının envanterini çıkarmak.