Pazar Geliştirme Komitesi

2013 yılında kurulan ve çalışmalarına başlayan Pazar Geliştirme Komitesi’nin temel görevi, sektörü büyütmek, geliştirme ve sektörde büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu amaçla kurulan Komitede şu konulara öncelik verilmektedir:

  • Sektör üreticilerinin finansman ihtiyaçlarının teminine ve alacaklarının güvenliğine ilişkin yasal değişiklik ve uygulamaya yönelik yeni ürünlerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak,
  • Kentsel dönüşüm kapsamında inşaat malzemecilerine yönelik finansal çözümler üretilmesine yönelik öneriler geliştirmek,
  • Haksız rekabet, kayıt dışı ekonomi ve pazarı olumsuz etkileyen diğer problemlerin çözümüne dair çalışmalar yapmak,
  • İç ve dış pazarda büyük proje ve ihaleleri takip etmek, bu projelere katılabilmek için gerekli ulusal ve uluslararası finansal destekleri araştırmak,
  • Konut finansmanı sistemine (Mortgage) ilişkin yeni düzenlemelerde sektörün büyümesine yönelik öneriler geliştirmek ve düzenlemelere destek vermek,
  • Pazarın hem iç, hem de dış pazarda büyümesine katkı sağlayacak fuar, tanıtım vb. toplantıları düzenlemek, düzenlenmesine katkı sağlamak…

2014 yılı içerisinde şu çalışmaları yapması planlanmaktadır: 1. Çalışma Gruplarını oluşturmak ve gerekli hallerde Çalışma Gruplarına üye dışı kamu / kurum / firma / sektör temsilcilerini davet etmek.

          a. Kentsel Dönüşüm (KD) Finansmanı Çalışma Grubu

          b. Enerji Verimliliği (EV) Finansmanı Çalışma Grubu

          c. Alacakların Tahsili Çözümleri Çalışma Grubu

          d. Haksız Rekabetin Önlenmesi Çalışma Grubu

2014 yılsonuna kadar komitenin görev alanındaki konularda ve özellikle Kentsel Dönüşüm Finansmanı, Enerji Verimliliği Finansmanı, Haksız Rekabetin Önlenmesi, Alacakların Tahsili Çözümleri çalışma konularında, durum tespiti yapmak, sektörün ihtiyaçlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek. 3. Belirlenen çalışma konularında raporlar hazırlamak komite kararları yolu ile Yönetim Kuruluna sunmak, ilgili taraflar ile paylaşmak. 4. Rapor çıktılarına göre tanıtımını yapmak.