Verilerle Türkiye İMSAD

Türkiye İnşaat Malzemesi Sektörünün Gücü*

 • 91,4 milyar dolar yurt içi pazar büyüklüğü
 • 15,2 milyar dolar ile toplam ihracatı 
 • Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 10,7
 • Cari açığa pozitif katkısı yüzde 163
 • Türkiye'nin ihracat lideri ilk iki sektörü arasında 
 • İnşaat sektörünün en büyük paydaşı

*2016 verileri

Türkiye İMSAD’ın Gücü

 • Sektörlerinin lider 81 büyük şirket ile,
 • Alt sektörlerin tümünü temsil eden 35 derneğin çatı örgütü,
 • 1984’ten bu yana sektörü yurt içi ve yurt dışında temsil eden
 • Üyelerinin toplam 1.5 milyon kişilik istihdamı olan,
 • 15,2 milyar dolarlık ihracatın yüzde 75’ini gerçekleştiren 

Türk inşaat malzemesi sektörü’nün lider sivil toplam kuruluşudur.