Verilerle Türkiye İMSAD

Türkiye İnşaat Malzemesi Sektörünün Gücü*

 • 112,3 milyar dolar toplam pazar büyüklüğü 
 • 95 milyar dolar yurt içi pazar büyüklüğü
 • 17,3 milyar dolar ile toplam ihracatı 
 • Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 11
 • Cari açığa pozitif katkısı yüzde 191
 • Türkiye'nin ihracat lideri ilk iki sektörü arasında 
 • İnşaat sektörünün en büyük paydaşı

*2017 verileri

Türkiye İMSAD’ın Gücü

 • Sektörlerinin lider 81 büyük şirket ile,
 • Alt sektörlerin tümünü temsil eden 37 derneğin çatı örgütü,
 • 1984’ten bu yana sektörü yurt içi ve yurt dışında temsil eden
 • 17,3 milyar dolarlık ihracatın yüzde 75’ini gerçekleştiren 

Türk inşaat malzemesi sektörü’nün lider sivil toplam kuruluşudur.