İnşaat Malzemeleri Sanayi Eylül Ayı Endeksi Değerlendirmesi 

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Eylül ayını 99,99 puan ile kapatmıştır. Böylece endeks dördüncü yılında yine başlangıcındaki 100 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dört yıllık dönemde Faaliyet Endeksi önemli artış gösterirken, Güven ve Beklenti Endeksleri gerilemiştir.
  • Eylül ayında ise Faaliyet Endeksi ve Güven Endeksindeki gerilemeye karşın Beklenti Endeksi sınırlı ölçüde yükselmiştir. Beklentilerdeki artışın sürmesi faaliyetler ile güvendeki düşüşün geçici olduğuna inanıldığını göstermektedir.   
  • Eylül ayında Bayram ile çalışılan gün sayısının azalması faaliyetleri, ekonomi dışı alanlarda yaşanan gelişmeler ise güveni olumsuz etkilemiştir. Eylül ayında Bileşik Endeks Ağustos ayına göre 0,48 puan gerilemiştir.
  • Faaliyetler Eylül ayında bir önceki aya göre zayıflamıştır. İç satışlar ve üretim düşmüş, ihracat sınırlı ölçüde artarken ciro artışı durağan kalmıştır.
  • Güven Endeksi’nde Eylül ayında sınırlı bir gerileme yaşanmıştır. Ekonomi dışı gelişmeler Güven Endeksi’ni olumsuz etkilemiştir.           
  • Beklenti Endeksi’ndeki artış ise Eylül ayında da sınırlı ölçüde sürmüştür.  İç pazar siparişleri yine durağan kalırken ihracat siparişlerindeki artış sürmüştür. 
  • Son aylarda yaşanan toparlanma Eylül ayında bir soluklanma almıştır. Ancak özellikle sektöre yönelik verilen teşviklerin Eylül ayı sonunda sone ermesi nedeniyle toparlanmanın yeniden başlaması için yeni desteklere ve güven artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğu görülmektedir.

 

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE           ENDEKS BASIN NOTU