Bakanlıklar ve Aydınlatma Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi 6 Kasım'da buluşuyor

Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve İthalat Denetimleri'nin dayanağı, üretici ve ithalatçı gibi diğer iktisadi aktörlerin sorumluluklarının kaynağı ilgili kanun ve destek olan tüm diğer mevzuatlardır. Bu çerçevede AGİD, öncelikle ülkemiz genelinde Piyasa Gözetim ve Denetiminin koordinasyonu, işleyişi hakkında bilgi  aktarmak, ithalat denetimlerindeki uygulamaları anlatmak, genel bilgilendirmenin yanı sıra aydınlatma ürünlerini özelinde mevzuatlar ve uygulamaları konuşmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yönetici ve uzmanlar ile bir toplantı düzenliyor. 

6 Kasım 2020 Cuma günü saat 11.00 – 12.45'de gerçekleştirilecek toplantıya programı ve katılım linki için tıklayınız...