DEİK “Sanayi Sektörünün Karbonsuz Ekonomiye Geçiş Sürecinin Desteklenmesi Projesi” Anket Çalışması

Bilindiği üzere; Avrupa Birliği tarafından 2019 yılının Aralık ayında açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal), yalnızca üye ülkeleri değil; ülkemiz gibi AB ile yoğun siyasi ve ticari ilişkileri olan ülkeleri de önemli oranda etkileyecek. Bu kapsamda iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında somut ve kararlı adımlar atılması konusunda sorumluluğun yalnızca devletlerde değil, özel sektör kuruluşlarında da olduğu biliniyor. Bu bilinçten hareketle; Türkiye'nin yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izleyerek bu ilişkilere yardımcı olmak amacıyla kurulan DEİK tarafından “Sanayi Sektörünün Karbonsuz Ekonomiye Geçiş Sürecinin Desteklenmesi Projesi” başlatıldı. Bu çalışma ile Türkiye’nin sanayi kuruluşlarının da mutabakat kapsamındaki gelişmeleri yakından takip edebilmesi, bu konuda gerekli adımları atmaları konusunda yol gösterici olması hedefleniyor.

Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 42’sinin gerçekleştirildiği AB ile ticaret ilişkilerinin Yeşil Mutabakat düzenlemeleriyle birlikte sürdürülebilir üretim modelleri çerçevesinde ve sıfır karbon hedefiyle güçlenerek devam etmesi, ülkemiz sanayisi için tehditleri olduğu kadar fırsatları da beraberinde getirmektedir. Yeşil Mutabakat süreci ülkemizde de kapsamlı bir mevzuat dönüşümü ortaya çıkartarak ihracat, ithalat, sanayi üretimi, lojistik, enerji, inşaat ve gıda gibi çok geniş bir yelpazede etki doğuracaktır.

Bu minvalde DEİK’in başlattığı proje kapsamında; mutabakatın ülkemizin dış ticaretine getireceği değişiklik ve düzenlemelerin sanayi kuruluşlarımızın iş yapış şekilleri üzerinde yaratabileceği etkileri öngörebilmelerini sağlamak ve alınabilecek tedbirleri değerlendirmeleri için öncelikle bir rapor ve “kontrol listesi” oluşturulacak. Söz konusu raporun oluşturulmasında sanayi kuruluşları tarafından verilecek katkılar büyük önem taşıyor. Bu nedenle raporun hazırlanması aşamasında DEİK tarafından bir anket hazırlandı. Anket ile kuruluşların mevcut durumu ve şirketlere sağlanması gereken desteklerin ana hatlarıyla tespit edilmesi amaçlanıyor.

Ankete katılmak için tıklayınız...

DEİK-Avrupa Yeşil Mutabakatı Bilgi Notu için tıklayınız...

Proje Tanıtımı için tıklayınız...