EÇEM Yüksek Enerji Performansı için Disiplinlerarası Yaklaşımlar Etkinliği - 7 Haziran 2017

Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM), geleceğin binaları için gereken geçiş sürecinin tüm gerekli mühendislik kavramlarını, mimarlık düşüncelerini, psikolojik ihtiyaçlarını ve bunlara bağlı sosyolojik eğilimleri, yazılım kolaylıklarını ve ekonomik sınırlamaları bütünleşik olarak çalışıyor. Yüksek enerji performanslı binalar konusunda farklı disiplinlerden araştırmacıların odaklanmış bakış açılarını tartışabilmek, yeni sentezler üretebilmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. ‘EÇEM Yüksek Enerji Performansı için Disiplinlerarası Yaklaşımlar’ Etkinlikleri’nin Dördüncüsünü 7 Haziran 2017 tarihinde Yapı Dergisi işbirliğiyle Yapı Endüstri Merkezi'nde “Yakın Gelecekte Binalar” başlığıyla gerçekleştiriyor.