FIDIC Sözleşme Şartnameleri Semineri, 19-20 Şubat 2016

 

Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu FIDIC’in Türkiye’deki tek temsilcisi olan TürkMMMB, yılda birkaç kez alt ve üst yapı yapım işleri FIDIC Sözleşme Şartnameleri ve uygulamaları hakkında ilgilileri bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenlemektedir.

TürkMMMB’nin 2016 yılı ilk semineri olan  “FIDIC Sözleşme Şartnameleri Semineri” 19-20 Şubat 2016 tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirilecektir.

İki tam gün sürecek olan seminerde, öncelikle inşaat sektöründe yoğunlukla kullanılan ‘Conditions of Contract for Construction/Yapım İşleri Sözleşme Şartnamesi’ (Kırmızı Kitap-1999) ayrıntılı olarak incelenecek ve örnek çözümler sunulacaktır. Seminerde ilave olarak Conditions of Contract for Plant and Design-Build/Tesisat ve Tasarla-Yap Tipi Sözleşme Şartnamesi’ (Sarı Kitap-1999) ile, halen ülkemizde Dünya Bankası finansmanlı projelerde kullanılmakta olan ve gelecekte AB vb. diğer yabancı finansman kuruluşlarının da kullanmaya başlamaları beklenen ‘Conditions of Contract for Construction-MDB Harmonised Edition/Uluslararsı Finansmanla Yapılan Projelerde Kullanılacak Yapım İşleri Sözleşme Şartnamesi’ (Pembe Kitap-2010) bilgileri yer alacaktır. Ayrıca Birliğin hukuk müşaviri tarafından konuyla ilgili olarak FIDIC Şartnamelerinin Türk hukuku açısından değerlendirmeleri yapılacaktır.

Seminer katılım detaylarının yer aldığı seminer broşürü ekte yer almaktadır. Seminere katılım başvurusu için ekteki broşürde yer alan “Kayıt Formu”nun doldurularak banka ödeme dekontu ile birlikte, TürkMMMB’nin 312- 440 89 72 numaralı faks numarasına veya tmmmb@tmmmb.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Katılımcı sayısı 25 ile sınırlandırılmış olduğundan kesin kayıtlar, kayıt formu ve ödeme dekontu ile birlikte kabul edilebilecektir. Seminer programı bu ilk duyurudan sonra ileriki günlerde ayrıca gönderilecektir. Kontenjanın dolması durumunda kayıt kabul edilemeyeceğinden, ücreti yatırmadan önce TürkMMMB’ye telefon ederek veya web sitemizden kayıtların kapanmamış olduğunu kontrol ediniz.