Gana ile Ticarette Karşılaşılan Sorunlar”a ilişkin Bilgi Anketi

DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi Yürütme Kurulu tarafından Mayıs ayı içerisinde Gana’ya gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaret ve planlanan İş Forumu kapsamında İş Konseyi’nin gelecek dönem faaliyetlerine ışık tutması amacıyla Türk firmaların Gana ile ticari faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin bir anket çalışması gerçekleştirilmektedir.

 

Bu kapsamda, Gana ile ticari faaliyet gösteren veya Gana’da hali hazırda yatırımı bulunan üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/Anket/370 bağlantısında yer alan anket formunu 14 Nisan 2017, Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir.

 

Bilgi için: İrem Develioğlu, İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı

E-posta: africa@deik.org.tr | Tel: 0212 339 50