İklim Zirvesi 2018, 4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek

 

Paris COP21'e üst düzeyde katılım sağlayarak 197 ülkeden biri olan Türkiye’nin de seragazı etkisinden kaynaklı iklim değişikliğine karşı önlem almak ve ülkemizde yaşanması olası olumsuz etkilerini azaltacak tedbirlere dikkat çekmek için tüm tarafları bir araya getirerek son durum hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve alınması gereken önlemler konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi Salonlarında 4 Mayıs 2018 tarihinde İklim Zirvesi 2018 düzenlenecek.

İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında belirlenen ve dikkate alınması gereken aşağıdaki başlıklar çerçevesinde;
Uyum sürecinde;
* Su
* Yutak
* Ekosistem
* Afet
* Kentler
* Sağlık

Sera Gazı Salımını azaltmak için;
* Enerji
* Ulaşım
* Konut
* Sanayi
* Atık

gibi iyileştirilmesi gereken sektörlerin konuya duyarlılıklarını masaya yatırmak maksadıyla ‘İklim Değişikliğinin Türkiye’ye Etkileri’nin yanı sıra ‘Türkiye’ye Sağlayabileceği Fırsatlar’ hususunda da bilgilendirmeler yapılacak.

Zirve ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.iklimzirvesi.com