İstanbul Deprem Çalıştayı, Aralık 2019 Sonuç Raporu yayınlandı

İstanbul’un afetlere dayanıklı bir şehir olması amacıyla ulusal ve uluslararası yaklaşık 650 uzman/araştırmacı ve kurumsal temsilcinin davet edildiği “İstanbul Deprem Çalıştayı” 2-3 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kentte yaşanacak olası bir depremin etkileri ve buna yönelik çözüm önerilerinin etraflıca masaya yatırıldığı çalıştay; İBB’nin deprem ve kentsel dönüşümle ilgili yöneticileri, ulusal ve uluslararası akademisyenler, ilgili bakanlıklar, valilik, enstitüler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, farklı disiplinlerdeki meslek grupları ve sektörlerin temsilcilerinin de yer aldığı 174 farklı kurumdan yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay süresince, Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Merkezi’nin (UNDRR) de dikkate aldığı ‘Sendai Çerçevesi Planı’nda ilan edilmiş prensiplere göre belirlenen 6 tematik başlık (Afet Risk Yönetimi; Acil Durum Yönetimi; Afet Risk Analizleri; Afet Risk Finansman Kapasitesinin Geliştirilmesi/Afet ekonomisi; Kentsel/Mekânsal Planlama, Tasarım, Yenileme, Geliştirme; Ekosistemin ve Doğal Kaynakların Korunması ile İklim Değişikliği Adaptasyonu) ele alındı. İlk gün gerçekleştirilen panel oturumlarında; belirlenen temalarla ilgili mevcut durum, uluslar arası alandaki gelişmeler ve bilimsel çerçevenin ortaya konulması sağlanmış olup, ikinci gün yapılan yuvarlak masa oturumlarında ise konulara ilişkin sorunlar, çözüm önerileri ve projeler konuşuldu. 

Çalıştayın "Dayanıklı Yapılar" başlıklı oturumunda Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan sunum gerçekleştirdi. Ferdi Erdoğan deprem konusunun sadece İstanbul değil topyekun Marmara Bölgesi'yle ilgili olduğuna dikkat çekti ve deprem kuşağında yer alan ülkemizde kentsel dönüşüm kanunu ile başlayan sürecin büyük önem taşıdığına altını çizerek bu süreçte yapılması gereken öncelikli başlıkları anlattı. Çalıştayın 2. günü gerçekleşen yuvarlak masa toplantılarında Dayanıklı Mekansal Planlama ve Gelişim konusunu ele alan Dayanıklı Yapılar masa konulu toplantının moderatörlüğünü ise Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal gerçekleştirdi.

Bu kapsamda İBB tarafından “İstanbul Deprem Çalıştayı Sonuç Raporu” hazırlandı. Rapora ulaşmak için tıklayınız...