Prof. Dr. M. Hasan Boduroğlu Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2016

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Türkiye Deprem Vakfı tarafından 8 Nisan 2015 tarihinde kaybettiğimiz Prof. Dr. Hasan BODUROĞLU anısına 12-13 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da sempozyum düzenlenecektir. 

 

Prof. Dr. M. Hasan Boduroğlu’nun ve öğrencilerinin inşaat mühendisliği alanında yapmış oldukları çalışmaları hatırlamak ve beraber çalıştığı akademisyenlerin katkılarıyla Yapı ve Deprem Mühendisliği alanındaki araştırma ve uygulamalardaki güncel durumu değerlendirmek amacıyla düzenlenecek sempozyum İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek…

 

Prof. Dr. Hasan Boduroğlu Sempozyumu Duyurusu

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

15 Aralık 2015    Bildiri özeti gönderilmesi için son gün

15 Ocak 2016     Bildiri özetine göre kabul/red kararlarının bildirilmesi

1 Mart 2016        Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son gün

1 Nisan 2016      Bildirilerin kabul/red kararlarının veya düzeltme önerilerinin yazarlara duyurulması

1 Mayıs 2016      Düzeltmeleri yapılmış bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son gün

  

SEMPOZYUM KONULARI

 • Deprem Tehlikesi ve Senaryoları
 • Deprem Yer Hareketi
 • Yerel Koşulların Etkisi ve Mikrobölgeleme
 • Geoteknik Deprem Mühendisliği
 • Yapısal Deprem Mühendisliği
 • Yapı-Zemin Etkileşimi
 • Yapı Eleman ve Sistemlerinin Analizi
 • Deneysel Çalışmalar
 • Deprem Yönetmelikleri
 • Performansa Göre Tasarım
 • Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesi
 • Aktif ve Pasif Yalıtım
 • Tarihi Yapılar ve Kültürel Miras
 • Altyapı ve Temel Sistemleri
 • Kent ve Bölge Planlaması
 • Kentsel Dönüşüm
 • Afet Yönetimi