SKD Türkiye-Türkiye Materials Marketplace Projesi 4. Etkileşim Toplantısı

Türkiye Materials Marketplace bir şirketin üretiminden arta kalan hammaddeleri, yan ürünleri, üretim fazlaları ve kullanılmış malzemelerinin başka bir şirketin üretimine girdi olması için yaratılan dijital bir platformdur.

SKD Türkiye tarafından 2016 yılından bu yana EBRD (European Bank for Reconstruction and Development, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)'nin fon desteği ile devam eden Türkiye Materials Marketplace projesi; Türkiye'de döngüsel ekonomi ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan en önemli çalışmalardan biri olarak görülüyor. Bu kapsamda 30 Ocak 2019 tarihinde düzenlenecek olan SKD Türkiye-Türkiye Materials Marketplace Projesi 4. Etkileşim Toplantısı İTÜ Taşkışla’da gerçekleşecek.

LCV: Buse Gürçay

Tel: 0212 807 02 05