Suyla Temas Eden “Metalik Olmayan” ve “Paslanmaz Çelik” Ürünler için BS Standardı Testleri

Ülkemizde üretilen ve suyla temas eden plastik, vana vb. ürünler için BS 6920 "Metalik olmayan ürünlerin, suyun kalitesi üzerindeki etkileri bakımından insan tüketimi amaçlı su ile temas halinde kullanıma uygunluğu" standardı, suyla temas eden paslanmaz çelik ürünler için ise, BS EN 16056 "Paslanmaz çeliklerin pasif korozyon davranışlarının değerlendirilmesi" standardı kapsamında yurtdışından uygunluk raporu alındığı bilinmektedir. Bu doğrultuda, ilgili testlerin ülkemizde yapılabilmesi ve üretici firmaların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde ilgili standarda göre gerekli altyapılar oluşturulmuş, ön çalışmalar tamamlanmış ve tam kapsamlı olarak BS 6920:2014 ve BS EN 16056 testlerine başlanmıştır.

BS 6920 standardı kapsamında, malzemenin, suyun koku ve tadına etkisi, suyun görünümüne etkisi, mikrobiyal büyümeyi arttırıcı etkisi, malzemeden insan sağlığına zararlı maddelerin salınımı ve toksik metallerin salınımı test edilmekte, ayrıca suya geçebilen organik maddeler GCMS tanımlaması yöntemi ile incelenmektedir.

2018/12 No'lu ve 16.10.2018 tarihli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Genelgesinde, yer alan, yurtiçi ve yurtdışındaki boru, ekleme parçaları ve su kontrol elemanları üreticileri Üretici Uygunluk Formlarında (ilgili genelge EK-1~EK-7), İçme Suyuna Uygunluk Başlığı altında "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden alınmış deney sonuç raporu" ifadesi yer almaktadır. Bu doğrultuda, DSİ şartnamelerinde de, su kontrol elemanı imalatında kullanılan metalik/metalik olmayan ve su ile temas eden kaplama malzemesi de dahil olmak üzere bütün malzemeler için, BS 6920, BS EN 16056 veya eşdeğer standartlara göre içme suyuna uygun olduğunu gösteren belgeler arasında, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden alınmış deney sonuç raporu" ifadesi yer almakta olup, BS 6920 ve BS EN 16056 testlerine ilişkin tanıtım dokümanı aşağıdaki eklerde sunulmaktadır.

Ek 1 için tıklayınız>>

Ek 2 için tıklayınız>>