THBB'den ekonomik ve güvenli sürüş eğitimi

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından ekonomik ve güvenli sürüş eğitimi verilmeye başlandı. Eğitime konu olan bilgi notuna göre; trafik kazalarının sonuçları, toplum yaşamının üç önemli boyutu olan; sosyal (insani), çevresel, ekonomik yönde zararlara neden oluyor. Bu zararlar sosyal boyutta; can kayıpları, ciddi yaralanmalar, manevi hasarlar, kişilerin güvenli seyahat haklarının ihlali, ekonomik boyutta; kullanılamaz hale gelen araçlar, iş gücü kayıpları, tazminatlar, sigortalar, sağlık kalitesi bozulan insanların ömür boyu işlerinin bozulması, bozulan ve zarar gören yol unsurları, çevresel boyutta; kazaya karışan araçların taşıdıkları veya ihtiva ettikleri tehlikeli maddelerin toprağa, havaya karışması olarak özetleniyor.

Bilgi notunda ayrıca; bir işyerinde verimlilik ve kazasızlık odaklı çalışma sistemi kurulmasının, işverene emanet edilen iş gören hayatının kutsallığının korunması ve yasal uyumun sağlanmasının yanı sıra araç işletme maliyetlerindeki tasarrufun finansal sürdürülebilirlikle birlikte rekabet avantajı sağladığına da yer veriliyor. Buna göre kazasızlığın getirdiği finansal avantajlar ile (tazminat, sigorta, tamir, iş günü ve iş gücü kayıpları vb.), güçlü marka imajının müşteriler nezdindeki değerine etkisi, yol ve sürüş güvenliğinin, güvenli sürüş sağlamasıyla birlikte, ekonomik sürüşün de gerçekleşmesiyle yakıt tüketiminin azaltılması, bakım, onarım, yedek parça sarfiyatına olumlu etkisi, tüm filo işletim maliyetlerinde yaklaşık %15-20 oranında tasarruf sağlıyor.  İnşaat malzemesi sektöründe ekonomik ve güvenli sürüş eğitim ve uygulaması ile akaryakıt ve diğer maliyet kalemlerinden elde edilecek toplam tasarrufun yani ekonomik kazanımın en az 2 milyar TL/yıl olarak hesaplandığının da altı çiziliyor.

Başvuru ve iletişim için:

KORAY SAÇLITÜRE   (Teknik ve Sürdürülebilirlik Direktörü, THBB)

Tel          : 0216 322 96 70     

GSM       : 0534 087 82 36      

e-posta : koray.sacliture@thbb.org

 

Daha fazla bilgiye aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

Ek için tıklayınız>>