"Ticari ve İş Davalarında Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi" Semineri 22 Ocak'ta gerçekleşecek

Ülkemizde 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla iş davalarında zorunlu hale gelen arabuluculuk süreci, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla ticari uyuşmazlıklar bakımından da zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede İstanbul Sanayi Odası tarafından, 22 Ocak 2019 Salı günü 10:00-13:00 saatleri arasında “Ticaret ve İş Davalarında Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi” konulu bir seminer düzenlenecektir.

Arabuluculuk, uyuşmazlıkları kısa sürede ve tarafların menfaatlerini gözeterek gidermeyi hedefleyen günümüzde en yaygın olarak kullanılan çözüm yöntemidir.  Arabuluculuk yöntemi tercih edildiğinde mahkemelerde dava boyunca yapmak zorunda kalınan tüm masraflardan tasarruf edilir. Arabuluculuk süreci mahkemeye göre daha kısa sürer. Gizlilik esastır ve sonuç tarafların kontrolündedir. 

Arabuluculuk Daire Başkanı Sayın Hakan Öztatar ve Yargıtay 19. Hukuk Onursal Başkanı Sayın Şükrü Saraç’ın katılımıyla gerçekleşecek toplantıda arabuluculuk sisteminin uygulanmasına yönelik detaylı bilgi aktartılacak ve İSO bünyesindeki İSO Arabuluculuk Merkezinin tanıtımı yapılacaktır.

Katılım için online kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Online kayıt için tıklayın>>

 

Program:

10:00 – 10:15  Açılış konuşması
                        Sadık Ayhan Saruhan, İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

10:15 – 11:15  Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi
                        Hakan Öztatar, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı

11:15 – 12:15  Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi
                        Şükrü Saraç, Yargıtay 19. Hukuk Onursal Başkanı 

12:15 – 12:30  İstanbul Sanayi Odası Arabuluculuk Merkezi Tanıtımı
                        Melis Ilgaz Güler, İSO Hukuk Müşaviri

12:30-   13:00  Soru-Cevap