TÜBİTAK ARDEB'den Yüksek Teknoloji Platformları Destek Programı

 

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yeni başlatılan 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamındaki "Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" açıldı.

Yüksek Teknoloji Programı Çağrısı ile hedeflenen; yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, özel sektör Ar-Ge Tasarım merkezlerinin ve kamu Ar-Ge birimlerinin iş birliği ile geliştirdikleri teknoloji/ürünlerini, özel sektöre transfer edebilecekleri bir yüksek teknoloji platformunun oluşmasını sağlamaktır. Bu çağrı kapsamındaki projeler tanımlanmış, çıktı odaklı hedefler ve bunun için geliştirilecek iş birliği modelleri kapsamında desteklenecektir.

Programda iki faz tanımlanmıştır:

  • Birinci fazda, oluşturulacak işbirliği ağının stratejik araştırma programını hazırlaması, bu kapsamda geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kritik adımları içeren "Teknoloji Kazanım Yol Haritası" ile işbirliği platformunun bir yönetim modelinin sunulması beklenmektedir.
  • İkinci fazda ise; söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Oluşturulacak yüksek teknoloji platformlarının yöneticiliği, YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversitelerinin veya 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik verilen araştırma altyapıları tarafından yapılacak olup, bu platformlarda 5746 sayılı kanun kapsamındaki Sanayi Ar-Ge merkezleri ve diğer üniversitelerdeki araştırma altyapıları yer alacaktır.

Çağrıya yönelik hazırlanacak önerilerin 28.09.2018 tarihine kadar TÜBİTAK ARDEB'e iletilmesi gerekmektedir.

Çağrı metni ile ilgili daha detaylı bilgiye web sayfasından ulaşabilirsiniz.