Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan'ın Kadınlar Günü mesajı

 

 

 

Değerli Türkiye İMSAD Ailesi,

 

Genel tanımıyla, Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart günü kutlanmaktadır. Eşit işe eşit ücret ve 8 saat çalışma talebiyle 8 Mart 1857 yılında ABD’de yola çıkılmış ve bu gün, özellikle çalışan kadınlar için Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

 

Özellikle kurumsal özelliği yüksek olan kurumlarda ve işyerlerinde çalışan kadınların sorunları her geçen gün daha azalmış ve erkeklerle eşit seviyelere gelmektedir. Kadın olmaktan kaynaklanan sorunlar ise iş hayatını düzenleyen yasaların uygulamaya alınmaları ile önemli ölçekte azalmaktadır. Bu anlatmaya çalıştıklarım, kurumsal yapısı güçlü olan kurumlar, kuruluşlar için geçerlidir. Her ne kadar, genel olarak ülkemizde tüm çalışan insanların sorunları tam olarak bitmemiş olsa da,  Türkiye İMSAD Ailesi olarak, Kadın Çalışanın Yeri ve Hakları konusunda iş dünyası içinde en iyi örnekler arasına girdiğimizi düşünmekteyim. Ülkemizin toplamı üzerinden bir değerlendirme yapmamız gerekirse, sorunların Kadın Çalışanlar ve genel olarak Kadınlar için devam ettiği bir gerçektir.

 

İş hayatına katılımı açısından KADIN Çalışanların Türkiye ortalaması yüzde 29,5; OECD ülkeleri ortalaması ise yüzde 62,3’dür.  2023 vizyonu, dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer almak olan ülkemizin nüfusunun yarısı kadınlardan oluştuğu için bu hedefi sadece erkekler üzerinden sağlaması mümkün değildir. 2023 vizyonu doğrultusunda kadın çalışanların iş hayatına katılımı için ortaya konulan hedef yüzde 38 olup, AB ülkelerinin Kadın İstihdamı konusunda 2020 hedefini düşündüğümüzde; dünyanın en iyi 10 ekonomisi içinde olmayı gerçekten istiyorsak, önce ülkemizin bu hedefi revize etmesi, daha yüksek bir hedef koymamız, takiben Türkiye İMSAD Ailesi olarak, Türkiye hedefinden daha iyi bir hedefi planlamamız ve hayata geçirmemiz önemlidir.

 

Bu vesileyle, Kadın-Erkek eşitliğinin tüm alanlarda artması dileklerimle, başta Türkiye İMSAD Ailesi  olmak üzere ülkemiz KADIN çalışanlarının ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım.

 

Saygılarımla,

 

Ferdi ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı 

Türkiye İMSAD