TÜYAK 2016-2017 Dönemi Eğitim Seminerleri, 17 Aralık 2016