TÜYAK - İş Güvenliği Uzmanlarına Yönelik Yangın Güvenliği Değerlendirmesi - Bilgilendirme Eğitimi

 

TÜYAK tarafından düzenlenen “İş Güvenliği Uzmanlarına Yönelik Yangın Güvenliği Değerlendirmesi - Bilgilendirme Eğitimi (İşyerlerinde -küçük ölçekli işyerleri, orta ölçekli işyerleri-, toplanma amaçlı binalarda, konutlarda ve ofislerde)”  3 Mart 2017 tarihinde Perpa Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek.   

 

 

Eğitimin Amacı: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ilgili maddeleri gereği işyerlerinde yürütülecek risk değerlendirmesi faaliyeti iş güvenliği uzmanlarının temel görevlerindendir. Yangın tehlikesinin oluşturacağı zararın ve etkilerinin değerlendirilmesi sürecinde farklı disiplinlerden mezun iş güvenliği uzmanlarının mevzuat kapsamında temel bilgileri edinebilmesi amaçlanmıştır.

 

Katılımcılar eğitimi tamamladığında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmiştir:

·         Yangın önleme, yangından korunma ve yangınla mücadelenin ne anlama geldiği,

·         Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat,

·         Bir işletmede yangın güvenliği değerlendirmesi çalışması gerçekleştirirken hangi unsurların inceleneceği,

·         Yangın güvenliği değerlendirme raporunun ana öğeleri,

·         Yangın güvenlik sistemlerin temel çalışma prensipleri,

·         Yangın güvenliği organizasyonu

 

Katılımcı sayısı 50 kişiyle sınırlandırılmıştır.

 

Eğitim süresi 1 gün (8 saat) olup, tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

 

Eğitim Bedeli                                                     :  500.- TL (beşyüz) **

TÜYAK Üye İndirimi İle                                 : 400.- TL (dörtüz) **

Öğreci İndirimi İle                                           : 200,- TL (ikiyüz) **

Ön Kayıt                                                              : egitim@tuyak.org.tr

Eğitim Yeri                                                          : Perpa Ticaret Merkezi  Şişli / İstanbul

Kurs Katılımı Son Bildirim Tarihi                 : 1 Mart 2017

 

**Eğitim bedeli KDV hariç rakamdır. Yemek ücrete dahil değildir.