Yapay Zeka Dönüşümü ve Robot Uygulamaları Semineri 22 Mart'ta gerçekleşecek

Günümüz üretim sektöründe robot ve otomasyon sistemleri gerek rekabet gücünün artırılması gerekse karar verme süreçlerine, mühendislik altyapısına, planlama ve operasyonel işleyişin en verimli biçimde çalışmasına çok önemli katkılar sağlıyor. Robot sistemleri, endüstriyel görüntü işlem sistemleri, yapay zeka uygulamaları üretim maliyetlerinin düşmesine ve yüksek kalite standartlarına erişilmesine neden oluyor. Bu bağlamda, birçok firma artan oranda robotik ve otomasyon teknolojilerine yatırım yapmaya başladı. Türkiye’de özellikle otomotiv firmalarının yetenekli mühendis istihdamı, Ar-Ge ve teknolojiye yatırımları ve gelişmiş yan sanayisinin varlığına rağmen sektörün büyüme performansına paralel yeni üretim hattı yatırımları için gereken endüstriyel teknoloji ve ekipmanın önemli bir kısmı maalesef hala yurtdışından ithal ediliyor.

Bu kapsamda, Türkiye ekonomisi içinde yüksek katma değere sahip ‘milli’ ve ‘yerli’ ileri teknoloji üretimi ve ihracatı ve aynı zamanda mevcut sektörlerin otomasyonu, robotik teknolojiler ve yapay zeka gibi yeni bilimsel tabanlı gelişmelere göre yeniden yapılandırılması Türkiye açısından 2023 vizyonu boyutuyla da hızla yoğunlaşılması gereken inovatif alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktalardan hareketle, endüstride makine ve proses uygulamaları, robotlaşmanın gerçek maliyeti, CNC ve robot entegrasyonu, Endüsrtri 4.0 ve robotik, robot ve görüntü işleme sistemlerinin entegrasyonu vb. konuların ele alınacağı Yapay Zeka Dönüşümü ve Robot Uygulamaları Semineri” İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenecek.

22 Mart 2018 tarihinde saat 09.30’da İTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek Yapay Zeka Dönüşümü ve Robot Uygulamaları Semineri”ne katılmak isteyen ilgililerin aşağıdaki formu doldurarak İTO’ya iletmeleri gerekmektedir.

Seminer programı için tıklayın>>

Yapay Zeka Dönüşümü ve Robot Uygulamaları Semineri”

22 Mart 2018 saat: 09:30-14:00 / Meclis Salonu

Firma Ünvanı     : …………………………………………………………………………………………………………………..

 

Katılımcı Adı       :…………………………………………………………………………………………………………………..

                                              

Telefon                               :……………………………………………………….………………………………………………………….

 

e-posta                               :……………………………………………………………………………………………………………………