Yapı Fuarı–Turkeybuild İstanbul'da Konuk Bölge Kuzey Afrika Bölgesi, Hedef Pazar Katar

 

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul “İş Geliştirme Platformu” etkinlikleri kapsamında, “Konuk Bölge Projesi”nde, hızlanan bir ekonomik büyümeye sahip olan Kuzey Afrika Bölgesi ülkeleri, “Hedef Pazar Projesi”nde ise 2030 Ulusal Vizyon Programı Projeleriyle büyük potansiyel taşıyan ve 2022 Dünya Kupası’na da ev sahipliği yapacak olan Katar ağırlanıyor.

YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ihtisas fuarı Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 40. yılını kutluyor. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul bu yıl, 100.000 m2 kapalı ve açık alanda, 1.250 katılımcı firmanın sergileyeceği 18.640 ürünü, 105 ülkeden 111.000 yerli, yabancı ziyaretçi ile buluşturacak. Fuar bu yıl 23-27 Mayıs 2017’de gerçekleştirilecek.

 

Yapı – Fuarı Turkeybuild İstanbul, 40. Yaşında!

İlki 1978 yılında düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ihtisas fuarı olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, bu yıl 40. yılını kutluyor. 40 yıldır Türk yapı sektörünün en büyük zirvesi olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un “İş Geliştirme Platformu” kapsamında 7 yıldır Konuk Ülke/Bölge Projeleri’, son iki yıldır Hedef Pazar Projesi düzenleniyor. Bu yıl fuarda “Mimarlık ve Mimarlık Kültürü Etkinlikleri” ile STK’lara ve katılımcılarımıza etkinliklerini gerçekleştirmeleri için tahsis edilen  “Seminer ve Demo Alanı Etkinlikleri”ni de gerçekleştirilecek. Bu yıl ayrıca fuarın tanıklık ettiği, gelişime katkıda bulunduğu, birlikte büyüdüğü yapı malzemesi sektörünün, 40 yıllık süreçteki serüveni konunun uzmanlarıyla değerlendirileceği bir toplantı da fuarda yer alacak.

 

40. Yapi Fuarı – Turkeybuild İstanbul’da “Hedef Pazar Katar”

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un İş Geliştirme Platformu kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bu yıl, istikrarlı büyüyen ekonomisiyle dikkat çeken Katar’a yönelik İnşaat Forumu da gerçekleştirilecek.

Katar Ulusal Vizyon 2030 Programı ve 2022 Dünya Kupasına yönelik spor, turizm, sağlık ve eğitim alanlarındaki birçok projeyle Türk yapı sektörünün odağında olan Katar’la müteahhitlik ve yapı malzemesi ihracatı alanlarında geliştirilebilecek ticari ilişkilerin değerlendirileceği “Hedef Pazar Katar Projesi”nin sektöre katkı sağlaması amaçlanıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek “Katar– Türkiye İnşaat Forumu”nda, Katar’dan gelecek olan üst düzey yetkililer, ülkenin inşaat sektörüne dair barındırdığı iş ve yatırım fırsatlarını, Türk yapı sektörü profesyonellerine aktaracak. İnşaat Forumunun hemen ardından gerçekleşecek “İkili İş Görüşmeleri Toplantısı” ise söz konusu ülkelerden gelen alım heyetlerinin Türk yapı sektörü profesyonelleriyle birebir görüşmeler yapmasına olanak tanıyarak yeni iş ve işbirliği fırsatlarının yaratılması için zemin oluşturacak. Fuar’da düzenlenecek inşaat forumunda ağırlanacak Katar genel ekonomik görünümleri, inşaat sektörlerinin büyüklüğü ve sektörel bazda Türkiye ile dış ticaret ilişkisini gösteren veriler şöyle:

 

KATAR

171.250 milyar dolarlık milli gelire sahip Katar, 2008 krizinden diğer körfez ülkeleri kadar etkilenmemiş olup nüfusunun az olması nedeniyle enerji fiyatlarındaki düşüşten de çok fazla etkilenmemiştir. İstikrarlı bir büyüme sergileyen ülkenin 2017 yılında yüzde 3,4 büyüme göstermesi beklenmektedir. Katar Ulusal Vizyon 2030 Programı değeri 299,7 milyar dolar olan bir çok yatırım projesini kapsamaktadır. Katar hükümetinin finans ettiği program kapsamında ülkede inşaat sektörü 2016 yılında yüzde 11,4 gibi önemli bir büyüme göstermiştir. Ülkenin inşaat sektöründeki büyümesinin 2017-2018 yıllarında da yüzde 9 olacağı öngörülmektedir.

 Katar başta 2022 Dünya Kupası için olmak üzere spor, turizm, sağlık ve eğitim alanlarında önemli projelere sahiptir. Daha çok orta üst ve üst sınıfa yönelik üretim yapan konut sektörünün yanı sıra, alışverş merkezi ve ofis gibi önemli ve çok amaçlı gayrimenkul projeleri hayata geçmektedir. Ülkede ulaştırma yatırımları 103 milyar dolar gibi önemli bir değere sahiptir. Lojistik ve hava taşımacılığına ağırlık vereceği yeni ekonomi bölgeleri inşa edecek olan Katar, enerji konusunda da önemli yatırımlar gerçekleştirmektedir.

 Katar inşaat projelerine katılım için uygulanan teknik şartlar ve katılım koşullarında esnekliğe gidilmiş olması pazara erişimi kolaylaştırmıştır. Katar 2016 yılında tahmini olarak 4.4 milyar dolar değerinde inşaat malzemesi ithalatı gerçekleştirmiştir ancak Türkiye’nin ülkeye inşaat malzemesi ihracatı yine tahmini olarak 127 milyon dolarla sınırlı kalmıştır.

 

KATAR’IN İNŞAAT SEKTÖRÜ VERİLERİ:

2016 yılı tahmini veriler

 Yıllık inşaat harcaması                                    : 14,130 milyar dolar

İnşaat malzemesi pazarı                               : 9,8 milyar dolar

İnşaat malzemesi ithalatı                             : 4,4 milyar dolar

Türkiye’nin yapı malzemesi ihracatı        : 127 milyon dolar

 

 

 40. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’da “Konuk Bölge Kuzey Afrika”

40. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul kapsamında düzenlenen Konuk Bölge Projesi, 2017 yılında Kuzey Afrika Ülkeleri’ni ağırlıyor. Proje kapsamında; fuar sırasında düzenlenecek “Kuzey Afrika  – Türkiye İnşaat Forumu”nda Türkiye ve Kuzey Afrika’dan konunun üst düzey yetkilileri bir araya gelecek. Türk yapı sektörünün Bölgede yatırım ve inşaat malzemesi ihracatı yönündeki potansiyelin değerlendirileceği toplantının ardından düzenlenecek “İkili İş Görüşmeleri” bölümünde, sektör profesyonellerinin, yeni iş ve işbirliği fırsatları için, Kuzey Afrika’dan gelecek kamu ve özel üst düzey karar vericiler ve alım heyetleriyle bir araya gelmeleri sağlanacak.

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’da Kuzey Afrika’nın inşaat sektöründeki iş ve işbirliği imkânlarını masaya yatıracak. YEM Fuarcılık tarafından yapılan çalışmanın, Türk yapı sektörünün yeniden odağında olan Kuzey Afrika Bölgesi ile ticari ilişkileri güçlendireceği öngörülüyor. Fuar’da konuk edilecek ve özel etkinlikler düzenlenecek ülkelerin genel ekonomik görünümleri, inşaat sektörlerinin büyüklüğü ve sektörel bazda Türkiye ile dış ticaret ilişkisini gösteren veriler şöyle:

 

FAS

Hızlanan bir ekonomik büyümeye sahip olan Fas’da 2017 yılında yüzde 4,8 büyüme beklenmektedir. Ülkede inşaat sektörü de 2016 yılında yüzde 4,8 gibi önemli bir büyüme göstermiştir. Ülkenin 2016 yılında inşaat harcamaları toplamı ise 9,9 milyar dolara ulaşmıştır.

Fas, 2016-2025 dönemini kapsayan 10 yıl içinde 100 milyar dolar tutarında alt yapı projesi hayata geçirecek bir program açıklamıştır. Program kapsamında konut stokunun iyileştirilmesi, turizm konaklama kapasitesinin artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bölgesel bir ulaştırma hub’ı olmayı sağlayacak ulaştırma yatırımları yapılacaktır. Fas bu yatırımları ile yatırımcı ve işletmeci olarak önemli bir yabancı sermaye çekmektedir. 2016 yılında özellikle inşaat sektörü alanında olmak üzere 3,6 milyar dolar yabancı sermaye gelmiştir. Fas 2015 yılında 3,0 milyar dolar inşaat malzemesi ithal etmiştir , Türkiye’nin bölgeye inşaat malzemeleri ihracatı ise 168 milyon dolar olmuştur.

 

TUNUS

Tunus son yıllarda siyasi olarak istikrarını sağlayarak  ekonomide de yeniden toparlanma sürecine girmiştir ve ülke ekonomisi 2016 yılında 1,5 büyüme sergilemiştir. Bu büyümenin 2017 yılında da yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Tüm bu olumlu gelişmelere paralel olarak Tunus inşaat sektöründe de faaliyetler yeniden canlanmaktadır. Tunus’ta 2016 yılında  toplam inşaat harcaması 3,6 milyar dolardır, ülkenin  inşaat malzemesi pazar büyüklüğü 6,2 milyar dolardır.

2016-2020 döneminde inşaat sektöründe yıllık ortalama yüzde 2,8 büyüme beklenmektedir. Tunus’ta inşaat işlerinin üçte ikisini kamu projeleri oluşturmaktadır. Tunus’ta ulaştırma, lojistik, eğitim ve sağlık alanında kamu yatırımları artmaktadır. Kamu ayrıca 2016-2020 için 50 bin adet sosyal konut projesi hayata geçirmiştir. Tunus’da özel sektör de son zamanlarda daha çok gayrimenkul projeleri geliştirmeye başlamıştır.

Tunus 2015 yılında 1,34 milyar dolar inşaat malzemesi ithal etmiştir. Türkiye’nin ülkeye yapı malzemesi ihracatı ise 78 milyon dolarda kalmıştır.

 

CEZAYİR

Afrika kıtasının en büyük 4. ekonomisine sahip olan Cezayir, 2016 yılında yüzde 3,6 oranında bir büyüme sergilemiştir. Ülkede inşaat sektörü 2016 yılında yüzde 5,6 büyürken, 31,9 milyon dolarlık inşaat büyümesi gerçekleşmiştir. 22,3 milyon dolarlık inşaat malzemeleri pazarına sahip olan Cezayir, 2016 yılında 6,9 milyar dolarlık inşaat malzemesi ithal ederken Türkiye’nin ülkeye ihracatı 335,6 milyon dolarla sınırlı kalmıştır.

Türk müteahhitlik firmaları Cezayir’de 2000’li yıllardan itibaren iş üstlenmeye başlamışlardır. Bu firmalar inşaat sektörünün hemen bütün alanlarında faaliyet göstermekte olup sosyal konut, otoyol, tünel, demiryolu ve istasyon, tramvay, baraj, su arıtma tesisi, balıkçı limanı, boru hattı, üniversite ve yurt inşası, cami, iş merkezi, otogar, otel ve otel restorasyonu, benzin istasyonu, vb. gibi birçok alanda proje gerçekleştirilmiştir.

 

TOPLU VERİLER:

2016 yılı tahmini veriler

Fas, Tunus ve Cezayir’in ekonomi ve inşaat sektörü toplu verileri:

Yıllık inşaat harcaması                                    : 13,56 milyar dolar

İnşaat malzemesi pazarı                               : 9,49 milyar dolar

İnşaat malzemesi ithalatı                             : 11,27 milyar dolar

Türkiye’nin yapı malzemesi ihracatı        : 580,60 milyon dolar