SBE16 İstanbul Konferansı'nın lansmanı 7. Zirve’de yapılacak

 

ONLINE KAYDINIZI YAPTIRMAYI UNUTMAYIN! 

PROGRAM İÇİN TIKLAYIN

 

2000 yılından bu yana Dünyada 50’den fazla ülkede yapılmakta olan The Sustainable Built Environment Conference Series çerçevesinde düzenlenecek SBE16 ISTANBUL Konferansı’ 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek bu konferansın ana teması “Akıllı Metropoller – Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için Entegre Çözümler” (Smart Metropols - Integrated Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities) olarak belirlendi.

Hükümetler arası iklim değişikliği raporunda 2050 yılına kadar Akdeniz bölgesinde ortalama sıcaklıkların 1°C ila 2°C, Türkiye’de ise 2,5°C ila 4°C artacağı öngörülüyor.

Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu:

  • İklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş,
  • Enerji verimliliğini yaygınlaştırmış,
  • Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış,
  • İklim değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktır.

 Bu doğrultuda, 2000 yılından bu yana Dünyada 50’den fazla ülkede yapılmakta olan The Sustainable Built Environment Conference Series çerçevesinde SBE16 ISTANBUL Konferansı Türkiye’de ilk kez Türkiye İMSAD’ın organizatörlüğünde 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 

 

 

 7. Zirve konuşmacılarından notlar

 

NILS LARSSON

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre Girişimi Direktörü

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre Girişimi (iiSBE, International Initiative for a Sustainable Built Environment) Direktörü Nils Larsson Zirve’de bir sunum yapacak. Sürdürülebilirlik konusunda dünyada yapılan çalışmalara ilişkin gelişmeleri aktaracak olan Larsson, Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre Girişimi’nin tamamlandığı ve devam eden projeleri hakkında bilgi verecek. Zirve’de Larsson’un da katılımıyla ilk kez 2016 yılında Türkiye İMSAD’ın organizatörlüğünde düzenlenecek SBE16 İstanbul Konferansı’n lansmanı gerçekleştirilecek.

 

Nils Larsson kimdir?

Nils Larsson, Mimar  ve uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluş olan International Initiative for a Sustainable Built Environment – Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre Girişimi (iiSBE) İcra Direktörü. 1990 yılında Kanada Hükümeti ile gelişmiş ve yüksek performanslı binalar için Entegre Tasarım Süreci (IDP) programını yönetti. Bina sürdürülebilirlik performansını değerlendirme sistemi olan SBTool geliştiricisi olan Larsson, Sürdürülebilirlik teknolojileri konusunda çeşitli özel sektör kuruluşları ile etkin çalışmalar yürüttü. CIB, iiSBE, UNEP ve FIDIC tarafından düzenlenen bölgesel ve uluslararası “Sustainable Built Environment Conference” serisinin koordinatörü, bilim kurulu üyesi ve Kanada Kraliyet Mimarlık Enstitüsü üyesi... 

 

Aytek İTEZ:

“Tasarımı en üst düzeylere çıkararak, nitelikli yapılar üretmeye devam edeceğiz”

 Zirve’nin açılışında mimarları temsilen Türk Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez bir konuşma yapacak. Aytek İtez:

“Günümüz teknoloji çağının getirileri ile birlikte farklı tasarım, üretim ve inşa yöntemlerine olanak sağlıyor. Değişen dünya artık teknolojiyi değil, nanoteknolojiyi konuşuyor. Yani artık makro ölçekte üretimin bile yapılabildiği bir dünyada, istediğimiz nitelikte ve nicelikte tasarımlar yapabiliyoruz. Bu da demektir ki, yaratıcılığın sınır tanımayan ekseninde inşa edeceğimiz her şeyin en ufak ayrıntısına kadar müdahale edebiliyoruz. Yaratmak istediğimiz fiziksel çevrenin nasıl bir şekil alacağını, ürettiğimiz yapıların çevreye ve doğaya ne denli duyarlı olacağını daha fikir aşamasında belirleyebiliyoruz. İstediğimiz malzemeyi istediğimiz şekilde, boyutta, renkte ve dokuda üretip, tasarımı etkileyen bir araç haline getirebiliyoruz.”

 

AYTEK İtez kimdir?

A.D.M.M.A.Y.O Mimarlık Bölümü’nden 1978 yılında mezun oldu. 1974-1980 yılları arasında S Mimarlık Atölyesi’nde çalıştı. 1981 yılında, Mimar Murat Artu ile birlikte kurduğu Artu-İtez Mimari Proje Ofisi’nde serbest mimarlık yaşamına başladı. Çalışmalarını, 1985 yılında eşi Neşe İtez’le birlikte kurduğu İtez Mimarlık Ltd. Şti.’nde sürdürmektedir. Bugüne kadar 120'nin üzerinde proje gerçekleştirilmiş, katıldıkları yarışmalarda; 2 birincilik, 6 üçüncülük, 6 mansiyon ve 2 satınalma ödülü kazanılmıştır. Çeşitli yarışmalarda jüri üyelikleri yapmıştır.

1927 Mimarlar Derneği ve 1987 yılından bu yana Türk Serbest Mimarlar Derneği üyesi olup, halen TSMD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

 

 

Ahmet Süreyya Ural:

7. Zirve’nin açılışında müşavir mühendis ve mimarları temsilen Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurlu Üyesi Ahmet Süreyya Ural bir konuşma yapacak.  Ahmet Süreyya Ural:

"Mimarlık, mühendislik hizmetleri ve inşaat yapım yüklenimi süreçlerinin diğer birçok alanda meydana gelen sürekli gelişim ve değişim ortamından uzak olması düşünülemez. Bu bağlamda özellikle teknolojide elde edilen ve hızlanarak devam eden gelişmeler, dünyamızın ekolojik düzeninin korunması ile ilgili artan kaygılar, verimlilik, sürdürülebilirlik, ekonomiklik gibi öne çıkan gelişmeler ve yaklaşım farklılıkları şüphesiz ki, inşaat sektörünün her alanında kullanılan en temel malzemelerden çimento-agrega gibi, en son detay ürünlere kadar tüm ürünlerde yenileşme, değişim ve gelişimi zorunlu kılmaktadır. Kendi kendini yenileyen/onaran malzemeler, düşük karbon ayak izi ile üretilen ürünler, çevreye etkileri en az olan yapı kimyasalları ve doğada çözülebilen yapı malzeme artıkları gibi birçok yeni talep ve teknolojinin getirdiği imkanlarla mümkün hale gelen yeni üretim teknikleri bu yolda dünyadaki gelişmeleri ülkemizde de takip etme ve uygulama zorunluluğunu günümüzde daha da fazla olarak sektörün paydaşları olan bizlerin omuzlarına yüklemektedir.

3D baskı sistemleri ile üretilen malzemeler, yapı blokları hatta yapılar artık düşünce ve malzeme konusundaki geleneksel kalıpları yırtmakta, nano-teknoloji ürünler daha önce akla gelmeyecek imkanları ortaya çıkartabilmektedir. Artık çok daha yüksek dayanımlı yapı elemanları, çok daha uzun ömürlü ürünler, ısı, ses yalıtımları çok daha verimli malzemeler daha az ve daha ince uygulama imkanları ile birlikte yapıları elde etme yöntemlerimizi ve yapılardan bekleyebileceğimiz konfor ve performans eşiklerini tamamıyla değiştirmektedir. İşte bu kapsamda dünyada bu yönde süren gelişmelerden ülkemizin sadece malzeme ithalatçısı veya lisanslı üretici firmaları olarak değil, Ar-Ge departmanları ile bu süreçte önde ve önder olan üreticileri ve tasarlayıcı/uygulayıcıları olarak hepimize önemli görevler düşmektedir.

Biz, Müşavir Mühendis ve Mimarlar olarak bu alanda değişen paradigmalar ve gelişmeleri yakından takip edip bunların uygulanabilir teknolojiler olarak projelere yansıması, proje ve tasarım süreçlerinde bu gelişmeler ışığında daha talepkar, yönlendirici ve hatta geliştirilmesine doğrudan destek ve danışmanlık hizmetleri de vererek yer olmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu şekilde malzeme üreticilerine yeni ufuklar açmak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek üreticilerimizle kaliteli ve yüksek performanslı malzeme üretimi ve geliştirilmesine yardımcı olmak bir yandan dünya ile rekabet edebilen özelliklerde malzeme üretilmesine ön ayak olacak, bir yandan da özgün ve yeni teknolojilerin ülkemiz inşaat malzeme ve yapım sektörü paydaşlarınca ortaya çıkartılmasına imkan verecektir. Bu ise daha yüksek katma değeri olan kar oranları daha yüksek ve uluslararası rekabet imkanı yüksek ürünlerin elde edilmesiyle ülke ekonomisine ve iş gücü kullanımına büyük destek sağlanması demektir. Bu alanda ve bu kapsamda yapılabilecek çalışmalar ve hizmetler aslında tam olarak tasarım ve mühendislik sektöründe yeni ufuklar ve çalışma sahaları da açabilecek önemli kapasite artımlarına da imkan verebilecek potansiyele sahiptir."

 

Ahmet Süreyya Ural kimdir?

Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Yönetim Kurlu Üyesi İnşaat Mühendisi Ahmet Süreyya Ural, TED Ankara Koleji (1981) ve devamında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden (1985-86) mezun oldu. Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Mühendisliği’nde Yüksek Lisans programını tamamladı. 1986-1990 yılları arasında Gemaş Genel Mühendislik ve Mimarlık A.Ş.’de altyapı projeleri tasarım mühendisi ve proje müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1991 yılında kurucu ortak olarak URAL Mühendislik A.Ş., firmasında şirket müdürü, daha sonra Genel Müdür ve Yönetim Kurulu başkanı oldu. Halen bu görevini devam ettirmekte, üst yapı betonarme ve çelik yapısal tasarım projeleri, ve Müşavir Mühendislik hizmetlerini yürüten URAL Mühendislik A.Ş., bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı bir çok büyük üst yapı yatırım projelerinin mühendislik projelerini ve kontrollük hizmetlerini yürütmektedir. TürkMMMB, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi bünyesinde Uluslararası Teknik Müşavirlik sektörel konseyi (DEİK-UTM) yürütme kurulu, Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği (ASCE) ve Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) üyesidir.