Enerji Verimliliği Projesi, Proje Başlangıç Toplantısı gerçekleştirildi

 

Enerji Verimliliği Projesi, Proje Başlangıç Toplantısı 04 Mart 2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa "Enerji Verimliliği Projesi" tasarlanmış ve uygulama aşamasına geçilecek. Söz konusu proje ile Türkiye'de enerji verimliliği konusunda hem bilinç artırılması hem de teknik çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 

Proje kapsamında şu teknik çalışmalar gerçekleştirilecek:

  • Enerji verimliliği pazarının geliştirilmesine ve sanayide ve ticari binalarda enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlamak,
  • Sanayi ve ticari binalardaki enerji verimliliği yatırımlarının finansmana erişiminin artırılmasını sağlamak,
  • Türkiye'deki enerji verimliliği yatırımlarının uygulanma süreçlerini iyileştirmek amacı ile Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin (EVD) kapasitelerinin artırılmasını ve sistemin içerisine daha fazla dâhil edilmesini teşvik etmek,
  • Yönetmeliklerin ve yasal çerçevenin AB mevzuatı ile uyumlu biçimde güçlendirilmesi amacı ile teknik destek sağlamak.

 

Bu kapsamda, projenin kapsamını kısa tanıtımı, projede paydaş olarak yer alacak Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları vb. kuruluşların projeyi yürütmek üzere görüşlerinin alınması ve görev dağılımının gerçekleştirilmesi amacıyla 04 Mart 2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda "Proje Başlangıç Toplantısı" gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD’ı temsilen toplantıya Genel Sekreter Aygen Erkal katıldı.