“Gelecek” Zirve’de Gündeme Gelecek!

 

Türkiye inşaat sektörü ve paydaşları Zirve’de buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl “Değişen Dünya Gelişen Malzeme” temasıyla sektörü bir araya getirecek olan 7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’, her biri alanında uzman konuşmacıların katıldığı oturumlarıyla, inovatif çalışmaların, teknolojik gelişmelerin, tasarımda trendlerin ve tüketici davranışlarının ele alınacağı özel sunumlarla yeni ufuklar açacak.

 

 

 7. Zirve konuşmacılarından notlar:

 

 Canan Ercan Çelik:

“Kurumsal ve ulusal sürdürülebilirlik stratejisi hayata geçirilmeli

 

 “Değişen Dünya: Yeni Sanayi Devrimi – Sürdürülebilirlik – Değişim” temasının ele alınacağı Zirve’nin ilk oturumunda İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı (SKD Türkiye) Canan Ercan Çelik “Sürdürülebilirlik: Ekonomik, Sosyal, Çevresel” konusunda paylaşımlarda bulunacak.

2050’de 9 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun çoğunun gelişmekte olan ülkelerde yaşayacağına, kente göçün artarak devam edeceğine ve en önemlisi iklim değişikliğinin yarattığı sorunların hepimizin yaşamını daha çok etkileyeceğine dikkat çeken SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik, “Sosyal politikaları gözden geçirmediğimiz ve küresel çevresel bileşenler olan iklimi, ozon tabakasını, ekolojik yaşam çeşitliliğini gözetmediğimiz takdirde ulusal ve bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliği de bir soru işareti olarak kalacak” diyor.

Çelik, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir programlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir yaklaşımı ifade ettiğini belirterek, “Ülkemizin küresel ekonomide yerini sağlamlaştırabilmesi için kurumsal ve ulusal sürdürülebilirlik stratejisinin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi gibi, kalkınma açısından kritik bir sektör olan inşaat sektörünün liderlerini bir araya getiren bir platformun sürdürülebilirliği gündemine taşıması son derece önemli ve sevindirici bir adım” diyor ve kendi dinamikleri olan inşaat sektörü gibi belli sektörlerin sürdürülebilirliği hem fırsat yaratma hem de rekabete uyum açısından önceliklendirmesinin önemini vurguluyor. 

 

Canan Ercan Çelik kimdir?

Canan Ercan Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü 1987 yılında bitirdi. Profesyonel kariyerine aynı yıl PricewaterhouseCoopers şirketinde bağımsız denetçi olarak başladı. Çelik, 1990 yılı sonunda Finansal Kontrol ve İç Denetim alanlarından sorumlu Müdür Yardımcısı olarak Borusan Holding’e katıldı. Yıllar içinde Borusan Holding Mali Kontrol ve Planlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2006 yılında Holding’in Tepe Yöneticisi olarak Grup Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı görevlerinde bulunmuştur. 2006 yılından beri Grubun halka açık şirketi Borusan Yatırım'ın Genel Müdürlüğü'nü yürütmektedir. 2013 yılında Gruba yönelik ortak hizmetlerin ve uzmanlık servislerinin yönetiminden sorumlu olan Borusan Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreterliği görevlerini üstlenmiştir. Sorumlu olduğu alanlar Kurumsal Fonksiyonlar Merkezi Satınalma, Bilgi Teknolojileri, Hukuk, Kurumsal Sekreterya, Risk Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleridir. Grubun Sürdürülebilirlik ve Yalın 6 Sigma inisiyatiflerine Liderlik etmektedir. Ana görevlerinin yanı sıra çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Grup şirketleri Yönetim Kurullarında Başkan ve üye olarak görev almaktadır. Aynı zamanda Borusan Akademi Konsey Başkanı, Etik Kurul Üyesi gibi uzmanlık konularında da liderlik yapmaktadır. Sivil toplum örgütlerinde de çeşitli görevler üstlenen Çelik, halihazırda İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı ve Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca, kadın konularında ve eğitim alanında bir çok oluşum ve çalışmanın içinde aktif rol almaktadır. Canan Ercan Çelik evli, bir kız, bir erkek olmak üzere 2 çocuk sahibidir.”

 

 

A. Faruk GÖKSU

Kentleri Yeniden Düşünmeliyiz!

 

Zirve’nin “Değişen İhtiyaçlar: Dünyadaki Değişimin Yapılaşmaya/Yapılara Etkileri” konulu ikinci oturumunda Kentsel Strateji Kurucu Ortağı A. Faruk GÖKSU, konuşmacı olarak yer alacak.

Kentlerimizin pek çoğunun kompakt gelişimi ile kontrolsüz büyümenin ortaya çıkardığı sorunların bugün başta ulaşım, standartları düşük çevreler, açık alan yetersizliği gibi önemli sorunların yanı sıra kentlerin yönetim sorununu da ortaya çıkardığını belirten Göksu, ‘kentlerimizin kontrolsüz büyümesi akıllı büyüme ve akıllı kent kavramının önemini son yıllarda gündeme taşımıştır’ diyor.

Göksu, akıllı kent kavramının en temel ilkesi iyi yönetim ve kaynakların etkin kullanımı olduğunu belirterek, “Maalesef, yerel yönetimler akıllı kent kavramını teknoloji odaklı projeler olarak algılamakta ve akıllı bina ölçeği olarak ele almaktadır diyor. Göksu, bölge ve kent sistematiği içinde vizyon, tasarım ve sosyal etki temalarının öncelikli ele alındığı yeni kent yönetim modelleri tartışmaya açılması gerektiğini söylüyor.

 

A. Faruk Göksu kimdir?

1984 yılında, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitiren Göksu, kamu, özel sektör ve yerel örgütleri bir araya getiren pek çok kentsel dönüşüm projeleri uygulamaktadır. Kentsel gelişim ve dönüşüm konularında stratejiler, yenilikçi model ve öneriler ortaya koyarak projeler gerçekleştirmektedir.

Projeden etkilenen grupların bir araya gelmelerini sağlamak üzere ‘uzlaşma yönetimi’ yapmaktadır. Kartal Yeni Merkez ve Cendere Vadisi gibi büyük ölçekli kentsel projelerde yer almıştır. Kentlerin gelecek stratejilerini belirlemek üzere kentsel vizyon ve yol haritalarını hazırlamak için çalıştaylar düzenleyen, ‘Vizyon’, ‘Tasarım’ ve ‘Sosyal Etki’ olarak üç temel çalışma konusu olan Kentsel Strateji şirketinin kurucu ortağıdır.

Kentlerin geleceğinin kurgulanması ve tasarım yoluyla  kentsel sorunların çözümü için TAK Kadıköy, TAK Kartal ile Kentsel Vizyon Atölyelerini kamu ve özel işbirliği ile kurmuştur.

 

 


A. Peyami Başkaraca:

Havadan Lazer Taramaları ve 3 Boyutlu Harita ve Değişik Düzeylerde Kent Modeli Üretimi

 

Zirve’de oturumların yanı sıra özel sunumlarda teknolojik gelişmeler, trendler, en yeni inovatif çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşılacak. Bu kapsamda BİMTAŞ Genel Müdürü A. Peyami Başkaraca  “Havadan Lazer Taramaları ve 3 Boyutlu Harita ve Değişik Düzeylerde Kent Modeli Üretimi” hakkında bir sunum yapacak. Başkaraca sunumunda değineceği teknolojiye ilişkin şunları söylüyor:

 

“Hava Lidar sistemleri ile (navigasyon sensörleri ve dijital kamerada içeren) yüksek nokta yoğunluğunda ve detay çözünürlüğünde veri alımı yapılabilmektedir. Artan veri frekansı (1000 kHz düzeyinde) ve çözümlemesi sayesinde proje alanlarının 3-boyutlu haritası üretilebilmekte ve sayısal yüzey modelleri (DEM,DSM ve nDSM) oluşturabilmektedir. Değişik detay düzeylerindeki (LoD0, LoD1 ,LoD2, LoD3 ve LoD4) kent modelleri cityGML formatında üretilebilmekte simülasyon ve smart city (Akıllı Kent) uygulamaları için kullanılabilmektedir. Sözel öznitelik verileri ile eşleştirilen sayısal ve grafik datalar 3-boyutlu GIS altyapısının geliştirilmesine vesile olmaktadır.”

 

A. Peyami Başkaraca kimdir?

1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girdi. Mezuniyetinin ardından bir müddet serbest mühendislik ve müşavirlik yaptı. 1994 yılında Uzman İnşaat Mühendisi olarak göreve başladığı, Sakarya Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’ndan 1996 yılında istifa etti. Aynı yıl İGDAŞ Mukavele ve Kesin Hesap Müdürlüğü’nde sırasıyla Uzman İnşaat Mühendisi, Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev yaptı. 2002 yılı Ocak ayında Etüt Proje ve Harita Müdürlüğü’ne atandı. 1998 yılında, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Mühendis unvanını aldı. 2002 yılı Ekim ayında KİPTAŞ Hakediş ve Kesin Hesap Müdürlüğü’nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. Aynı yıl KİPTAŞ Planlama ve İhale Müdürlüğüne, 2004 yılında ise Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 18.04.2011 tarihinden itibaren BİMTAŞ Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

 

 

Türkiye İMSAD Kentsel Tasarımda Kalite Ödülü için son başvuru tarihi: 17 Kasım 2015

Kentsel mekan kalitesinin ve yaşanılabilirlik düzeyinin arttırılmasını yarışmalar aracılığı ile desteklemek ve özendirmek amacıyla Zirve kapsamında bu yıl ilk kez verilecek olan Türkiye İMSAD Kentsel Tasarımda Kalite Ödülü' başvuruları 17 Kasım 2015 tarihine kadar devam edecek.  

 

Başvuru koşulları ve formu için tıklayın!