Kentsel Estetik Çalıştayı gerçekleştirildi

 

Türkiye İMSAD ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kentsel Estetik Çalıştayı, 22 Ekim 2015 tarihinde Ankara İlbank tesislerinde gerçekleştirildi.

 

Çalıştayın açılışında Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Aytek İtez birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından TürkSMD 2. Başkanı Önder Kaya ‘Kentsel Mimarinin Özgünleştirilmesi’ konulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Y. Mimar Hilal Tatar ise ‘Kimlikli Şehirler ve Kadim Şehirler’ konulu birer sunum yaptı.

 

SUNUMLAR

Önder Kaya - Kentsel Mimarinin Özgünleştirilmesi

Hilal Tatar - Kimlikli Şehirler ve Kadim Şehirler

 

ETKİNLİK FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

 

Sunumların ardından çalıştay kapsamında oluşturulan gruplarda şu konularda çalışmalar yürütüldü:

  • Planlama ve proje/tasarım kriterleri
  • Malzeme
  • Standartlar ve mevzuat
  • Finans/teşvik
  • Uygulama ve proje yönetimi
  • Sorumluluk/denetim
  • Ülkemizdeki yerel, bölgesel, mimari kimliklerin belirlenmesi

 

Çalışma Masaları Raporları

Kentsel Estetik Çalıştayı Notları 1. Masa

Kentsel Estetik Çalıştayı Notları 2. Masa

Kentsel Estetik Çalıştayı Notları 3. Masa

Kentsel Estetik Çalıştayı Notları 4. Masa

Kentsel Estetik Çalıştayı Notları 5. Masa

Kentsel Estetik Çalıştayı Notları 6. Masa

Kentsel Estetik Çalıştayı Notları 7. Masa

Kentsel Estetik Çalıştayı Notları - Konsolide

Kentsel Estetik Çalıştayı - Önceliklendirme Çalışması Sonucu

 

 Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, dernek hakkında bilgi verdi ve faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Hinginar çalıştaya ilişkin şunları söyledi: “Kentsel estetik meselesi her şeyden önce bireysel bir beğeni meselesi… Bizler sanayicileriz, bugünkü yapıların malzemelerini bizler üretiyoruz, ama aynı zamanda bu yapılarda da yaşıyoruz. Kentsel estetik bütünlüğü olan şehirlerde yaşamak hepimizin arzusu. Bu çalıştayın bu anlamda çok önemli olduğuna inanıyorum ben. Bugün dünyadaki kentsel dönüşüm başarı hikayelerini hepimiz görüyoruz. Buradan çıkacak çalışma sonrası belki dünyaya örnek olacak bir projeye imza atacağız. Bizler buraya; Kentsel mimarimizin özgünleştirilmesi, kentlerimizin yerel kimliklerinin öne çıkarılması, sürdürülebilir kentsel estetik bütünlüğe ulaşma için neler yapmalıyız, nasıl yapmalıyız bunları konuşmaya geldik. Çalıştayımızın hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum.”

 

 

 

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Nitelikli mimariden uzak, rant kaygısıyla üretilen her yapı ve her kentsel alan çözümü, kültürel ve estetik değerlerden yoksun, sağlıksız ve kimliksiz yaşam yerleri anlamına gelmektedir. Hızlı kentleşmenin sonucu olarak ülkemizde de bu anlamda sıklıkla çarpık ve düzensiz yapılaşmalar oluşmaktadır. Bu itibarla yaşanabilir, sürdürülebilir, kaliteli kentsel mekanların belirli bir düzende veya planda gerçekleştirilmesi gün geçtikçe daha da önemli hale gelmektedir. Bu doğrultuda, doğal, kültürel ve yapılı çevresiyle kendine özgü estetik bir çekiciliğe ve kentsel imaja sahip yerleşmelerin oluşturulması, aynı zamanda kentin sosyo-kültürel kimliğinin sürekliliğinin sağlanması adına neler yapılabileceğini tartışmak, ortaya yeni fikirler koymak adına Kentsel Estetik Çalıştayı’nı gerçekleştirmek amacıyla burada toplanmış bulunmaktayız.

 

Şehirlerimizin daha estetik ve kimlikli olması bunun korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ortak akıl yöntemiyle bir yol haritası belirlemek üzere düzenlemiş olduğumuz bu Kentsel Estetik Çalıştayı’nda ortaya çıkarılacak değerli fikir ve öneriler; gelecek nesillere bırakacağımız kentlerimizin yeniden şekillenmesinde ciddi manada önem taşımaktadır.

 

Bu amaçla ben Bakanlığımız ve Türkiye İMSAD işbirliği içerisinde ve ilk olarak düzenlenen Kentsel Estetik Çalıştayı’nın; faydalı sonuçlar vermesini temenni eder katılım ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.”

 

 

 

 

?