Kentsel Yaşam Kalitesi Özel İhtisas Komisyonu Toplantıları

 

11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen Kentsel Yaşam Kalitesi Özel İhtisas Komisyonu’nun ilk toplantısı 18-19 Aralık 2017 tarihinde ikinci toplantı ise 9-10 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Komisyon çalışmalarına Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ece Ceylan Baba katıldı. 2 gün süren toplantılarda kentlerdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik şehircilik alanında uygulanacak politika önerileri geliştirilmek üzere masaya yatırıldı. “Kentsel yaşam kalitesinde kentsel hizmetlere erişim ve dağılım”, “Kentsel yaşam kalitesinde ölçme ve değerlendirme”, “Kentsel yaşam kalitesinin mekânsal planlama, tasarım ve uygulamaya yansıması”, “Kentsel yaşam kalitesinde kent bilinci ve sahiplenme”, “Yerel ve bölgesel kalkınma ve kentsel yaşam kalitesi” başlıkları toplantılarda temel kavramlar ve çözüm önerileri geliştirilen konular arasında yer aldı.