Mark Baldwin’in çok satan kitabı Türkiye İMSAD ve buildingSMART Türkiye katkılarıyla Türkçe olarak yapı sektörüyle buluştu

Türkiye İMSAD ve buildingSMART Türkiye katkılarıyla Türkçe’ye kazandırılan, mimarlık ve inşaat sektörünün bugününü ve yarınını kökten değiştirmekte olan BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) konusunda dünyadaki önemli kaynak kitaplardan biri olarak gösterilen,  Mark Baldwin imzalı “BIM Yöneticisi: BIM Proje Yönetimi için Pratik Rehber” kitabı yayımlandı.

2019 yılında Amazon internet sitesinde en çok satan inşaat yönetimi kitapları arasına girmeyi başaran ve BIM konusunda değişen uluslararası standartlardan (ISO 19650-1 ve 2) sonra yayımlanmış olması nedeniyle güncel bir kaynak niteliği taşıyan “BIM Yöneticisi: BIM Proje Yönetimi için Pratik Rehber” kitabı İngilizce ve Almanca baskılarından sonra, Türkiye İMSAD ve buildingSMART Türkiye katkılarıyla Türkçe’ye kazandırıldı.

Kariyeri boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde BIM üzerine çalışmalar gerçekleştiren ve BIM'i pragmatik ve değer odaklı bir şekilde uygulayan bireyleri ve kuruluşları desteklemeye kendini adayan Mimar Mark Baldwin tarafından kaleme alınan kitap, BIM konusunda sektördeki profesyonellere anlatılması oldukça zor olan bazı konuları okuyucusuna sade ve anlaşılabilir bir dille ve bazı benzetim/analojiler kullanarak aktarıyor. Bu özelliğiyle yurtdışında muadillerinden ayrılan ve profesyonellere önemli kolaylıklar sağlayan BIM Yöneticisi kitabı, hem ulusal hem de uluslararası örneklerle BIM ile proje yönetimi konusunu tüm detaylarıyla açıklayarak BIM hakkında bilgi edinmek isteyen herkes için bir başlangıç noktası teşkil ederken BIM bilgilerini daha da pekiştirmek isteyenlere de gerekli bilgi ve yönlendirmeleri sağlıyor.

Mark Baldwin kitapta BIM konusunu temel olarak üç bölümde ele alıyor: İlk bölüm konu hakkında bir bağlam sağlarken Yapı Bilgi Modellemesi’nin genel kavramlarını tanıtıyor. İkinci bölüm, bir organizasyon içinde BIM'in stratejik planlaması ve uygulaması için bir metodoloji ortaya koyarken üçüncü bölüm ise proje tanımı ve tasarımdan uygulamaya ve tesis devir teslimine kadar BIM proje yönetiminin faaliyetlerini ve süreçlerini açıklıyor.

“BIM, birden çok disiplini, aşamayı ve proje türünü kapsayan kompleks bir konudur” diyen Baldwin kitabın kapsamını, genel inşaat projelerinin planlama ve inşaat aşamalarıyla sınırlı tuttuğunu ve esas olarak mimarlık ve mühendislik tasarımı yapan firmaların perspektifinden bir bakış açısı sağladığını şu sözlerle dile getiriyor: “Ne mühendislik yapıları ve altyapı projeleri ne de işletme ve tesis yönetimi bu kitapta derinlemesine ele alınmamaktadır. Bununla birlikte, kapsanan ilkeler tüm inşaat sektörlerindeki bütün proje paydaşları için geçerlidir.”

Türkiye’nin önde gelen uluslararası inşaat firmalarında çalışan BIM yöneticilerinin konuk katılımcı yazar olarak katkı sunduğu BIM Yöneticisi kitabının, BIM konusunda henüz gelişme aşamasında olan ve akademik bazı yayınlar haricinde bu konuda Türkçe kaynak yetersizliği bulunan ülkemizde yapı sektörü profesyonelleri ve akademisyenler için önemli bir referans kaynak haline gelmesi bekleniyor.

Türkçe kitabın internet satış sitesi için tıklayınız...