"Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar" Projesi'nin 19 Kasım tarihli 3. gün online eğitimi gerçekleşti

Sivil Toplum Sektörü kapsamında Türkiye İMSAD ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar" Projesi'nin 19 Kasım tarihli 3. gün online eğitimi gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi'nden Bahar Özay'ın sunumuyla gerçekleşen eğitimde 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26), COP26 sonrası sürdürülebilirlik ve iklim gündemi, inşaat, çevre, mimarlık, enerji, enerji verimliliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarına etkisi ele alındı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, kurum içi eylem planı hazırlama, küresel amaçlar için ortak çalışma alanları, eylem planı örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.