Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar Projesi'nin İzmir eğitimleri 26-27 Ekim'de gerçekleşti

Sivil Toplum Sektörü kapsamında Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar" Projesi'nin İzmir'deki 3 günlük eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başlıklı ilk eğitimi Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber'in teşrifleriyle 26 Ekim'de gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Levent Kurnaz ile ekibi; Bahar Özay, Dr. Nazan An, Dr, Tufan Turp tarafından gerçekleştirilen ilk gün eğitiminde sahip olduğumuz kaynakların öneminin anlatıldı ve kurumların topluma sadece ekonomik fayda yaratma rolüne değil, sosyal ve çevresel açıdan toplum sorumluluğuna da dikkat çekildi.

Projenin "Savunuculuk" başlıklı ikinci eğitimi ise Abdullah Gül Üniversitesi'nden Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Selahattin Ciritci tarafından 27 Ekim'de gerçekleşti. Sektörler arası diyalog sayesinde kent adına değişim teorisi "Savunuculuk" eğitiminin temel noktası oldu.