Türkiye İMSAD “Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği” Özel İhtisas Komisyonu'na katıldı

 

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde yürütülen “Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği” Özel İhtisas Komisyonu, çalışmalarına başladı. 11. Kalkınma Planı kapsamında özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları oluşturularak belirlenen alan ve konularda çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Plan kapsamında yer alan özel ihtisas komisyonlarından biri de “Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği” özel ihtisas komisyonu oldu. Söz konusu komisyonda; Enerji Piyasaları ve Yatırımlar, Enerji Arz Güvenliği, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji olmak üzere 4 alt çalışma grubu oluşturuldu.

Bu kapsamda ilk toplantı 28 Aralık 2017 tarihinde Ankara JW Mariott Otel’de gerçekleşti. Toplantıya Türkiye İMSAD adına Genel Sekreter Aygen Erkal katıldı. Toplantıda şu başlıklar ele alındı: Türkiye ve Küresel Enerji Görünümü, Türkiye Enerji Arz Güvenliğine Yönelik Risklerin Tespiti ve Alınması Gereken Önlemler, Elektrik Üretiminde Hedeflerle Uyumlu Olarak Kaynak Planlaması, Yerli Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılmasına Yönelik Politikaların Değerlendirilmesi, Enerji Verimliliğinde Mevcut Durumun Değerlendirilmesi ve Politika Tedbirleri, Nükleer Enerjinin Elektrik Sistemine Entegrasyonu, Türkiye’nin Jeostratejik Konumunun Enerji Sektörü Açısından Değerlendirilmesi.