Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Paylaşım Günleri gerçekleştirildi

 

Paylaşım Günleri, Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cihan Karamık’ın hoş geldiniz konuşması ile başladı. Cihan Karamık, inşaat sektörünün sürdürülebilirlikteki önemini, Türkiye İMSAD’ın ve Sürdürülebilirlik Komitesinin sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları anlattı.

Türkiye İMSAD üyeleri arasında sürdürülebilirliğin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen ve lansmanı 7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesinde yapılan Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Sözü’nün amaç ve kapsamını anlatan Karamık, komite çalışmaları kapsamında yapılan Paylaşım Günleri etkinliğinin düzenlenme amacı hakkında bilgi verdi.  Türkiye İMSAD ekibine ile birlikte etkinlikte konuşmacı ve Moderatör olmayı kabul eden Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa’ya teşekkürlerini sundu.

 

Türkiye ve Dünya’daki sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi veren Murat Sungur Bursa: “Sürdürülebilirlik; ilk olarak Birleşmiş Milletler çatısında Brundtland Raporu ile gündeme gelen bir konu. Daha sonra 1992 yılında Rio’da yapılan sürdürülebilirlik konferansı sayesinde tüm dünyada önemi arttı. Türkiye’de 1992 Rio konferansı sonrasında kalkınma jargonumuza girdi. 1987-1992 den bu yana birçok şirkette gündeme gelmeye başladı. Sürdürülebilirlik bu kelime olmadan önce de vardı ve çalışmalar yürütülüyordu.

Ekolojik Sistem; ömrünü sürekli devam ederek geri besleme devresiyle sürekli kendini korur. Bu konuda biz insanlara düşen ise, kaynaklar arası dengeyi (oluşum-kullanım) korumak… Sanayi Devriminden sonra dünyanın bir dengesizlik içine girdi ve iklim değişikliğiyle bunun fazlasıyla fark ediliyor. Sürdürülebilir Kalkınma İlkelerinin dünyada ve ülkemizde artık daha çok sahiplenilmesi bu konunun bize önemini anlatıyor” dedi.

Murat Sungur Bursa ayrıca, Türkiye İMSAD üyelerinin sürdürülebilirliğinin öneminin farkında olmasının çok güzel olduğunu fakat bu etkinliklere sadece inşaat malzemesi sektörünün değil başka sektörlerin de davet edilmesinin ülkemizde sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasında ve uluslararası rekabette Türkiye İMSAD üyelerinin örnek oluşturmasında çok faydalı olacağını belirtti.

Bursa konuşmasını tamamladıktan sonra “İyi Uygulama Örnekleri” hakkında paylaşımda bulunmak üzere, Schneider Elektrik Enerji Verimliliği Danışmanı Enes Akgün, BASF Türk Sürdürülebilirlik Çözümleri Proje Müdürü Mübahat Akın ve Çimsa Çevre Yöneticisi Selin Ayan birer sunum yaptı.

 

Sunumlara ulaşmak için buraya tıklayın.