Türkiye İMSAD, Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesi'nin 12. Toplantısı'nda yer aldı

 


 

Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin 12. Toplantısı 20 Aralık 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleşti. 
Türkiye İMSAD adına Aygen Erkal’ın katıldığı toplantıda şu başlıklarla ilgili sunum yapıldı: KOSGEB Destekleri, Sanayi Sicil Ve Yerli Malı
Uygulamaları, Bozüyük Lojistik Merkezi Gelişmeleri, Seramik Hammadde Yeni Kaynaklarının Araştırılması İle Maden Ruhsatlarının
Çıkartılması Sırasında Geçen Uzun Zamanın Kısaltılması İçin Yapılan Faaliyetler. Sunumların ardından sektör sorunları hakkında bilgiler
verilerek çözüm önerileri hakkında görüşüldü.