Türkiye İMSAD, Üye Dernekler ile dış ticareti masaya yatırdı

 

Türkiye İMSAD Yönetimi, sektör derneklerinin yöneticileri ile bir araya gelerek, sürdürülebilir dış ticaret için neler yapılması gerektiğini konuştu. İnşaat malzemesi alanında önemli sektörleri temsil eden dernek yöneticileri, mevcut durumu değerlendirerek, 2019 ve sonraki sürece yönelik beklentilerini dile getirdi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Kuruluşundan bu yana geçen 34 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden çatı örgüt olarak; sektörde atılması gereken adımları, derneklerimizle görüş alışverişinde bulunarak değerlendiriyoruz. Türkiye İMSAD üyesi derneklerimizle buluştuğumuz her toplantı, ortaya çıkan sinerjiyle çalışmalarımızda yeni ufuklar açıyor” dedi.

İnşaat malzemesi sanayisinin, bu yıl ihracatta yeniden atağa kalktığını vurgulayan Ferdi Erdoğan, “Dış ticaret, genelde gündemimizin kapasite fazlası kısmında kalıyor. Şu anda birçok sektörde işlerin daralmasından, doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen çok fazla sektör var. İçeride taşınan 900 milyon ton malzemenin 453 milyon tonunu inşaat malzemeleri oluşturuyor. 115 milyon ton ihracatın 35 milyon tonu inşaat malzemeleri, 25 milyon tonu da emtia, ham madde ve madenden oluşuyor, Yani taşınan malın yarısı bu ülkenin katma değeri yüksek, yükte ağır ama pahada hafif ürünleridir. Ağırlıklı taşa-toprağa dayalı, kendi maden yataklarımızdan elde edilen madenlerin işlendiği bir sektörden bahsediyoruz. Otomotiv de dahil olmak üzere, ülkemize en yüksek katma değeri biz sağlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel ise 2019’un küresel koşullar ve ihracat pazarları açısından iyi bir yıl olacağını ifade ederek, inşaat malzemeleri sanayisinde ihracata daha fazla odaklanılacağını vurguladı.

Toplantıya katılan ITE EMEA Bölge Direktörü Kemal Ülgen ise Yapı Fuarı 2019’un, uluslararası satın alma heyetleri organizasyonu ile sektörün ihracatını önemli ölçüde destekleyeceklerini belirterek, bu yıl Yapı Fuarı 2019’da 30 farklı sektör ilintili etkinlik düzenleneceğini ve yabancı ziyaretçilerin katılımının yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

Toplantıya katılan dernekler; AGİD, AYSAD, BACADER, BİTÜDER, BSD BİMS, ETMD, GALDER, GALSİAD, İKSD, İNDER, İSKİD, KİSAD, KÜB, MTMD, MUDER, PÜKAB, PÜKAD, TALSAD, TGÜB, TİMDER, TUKDER ile UAB sektöre yönelik görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. 

 

Sunumlar için ismin üzerine tıklayınız:

Dr. Can Fuat Gürlesel - Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı

Kemal Ülgen - ITE EMEA Bölge Direktörü