Türkiye İMSAD Üye Dernekler Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) yılda iki kez düzenlediği Üye Dernekler Toplantısı’nın ilki, 23 Haziran 2015 tarihinde Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirdi.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı örgütü olan Türkiye İMSAD, sektör içi birlikteliği kuvvetlendirmek, sektörün ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek ve alt sektörlerin sorun ve beklentilerine yönelik ortak eylem planları geliştirebilmek amacıyla üye derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.
29 alt sektör derneğinin temsil edildiği Türkiye İMSAD’ın Üye Dernekler Toplantısı’nın açılış konuşmasını Başkan Fethi Hinginar yaptı. Hinginar, yeni yönetimin 27 Şubat 2015 tarihinde göreve başladığı bilgisini hatırlatarak, geçen 4 aylık süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Geçmiş dönemde başlatılan çalışmaların devam ettirildiğini ifade eden Hinginar, gelecek dönemde Türkiye İMSAD’ın tanınırlığını ve sektör adına etkinliğini artıracak çalışmaların hayata geçirileceğini belirtti. Yeni dönemde sektörün ihracat hedeflerine yönelik çalışmaların hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Hinginar, “ihracata büyük önem veriyoruz, sektörümüzün ihracatını geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz, bu çalışmalar çerçevesinde TİM ve İMMİB ile bir işbirliği protokolü imzaladık.  Yeni pazarları araştırmak için Türkiye İMSAD üyelerine özel yurt dışı heyetler düzenlemeye başladık. Bu heyetlerin ilki mayıs ayında Kamerun’a yapıldı. Bir sonraki heyetin Kenya’ya gerçekleştirilmesini planlıyoruz” dedi.

 Alt sektör üye derneklerin Türkiye İMSAD’a değer kattığını ifade eden Başkan Hinginar, özellikle komite çalışmalarında üye dernek temsilcilerinin katkılarının yüksek olduğunu dile getirdi.

Toplantıda, Türkiye İMSAD üyesi dernekler Yönetim Kurulu Başkanları, Başkan Yardımcıları, Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter/Genel Koordinatörler düzeyinde temsil edildi.
Toplantıda, üye derneklerin temsilcileri, dernekleri hakkında bilgi vererek, sektörlerinin pazardaki mevcut durumu, sektörün sorunları ve Türkiye İMSAD’dan beklentilerini paylaştılar.

Toplantıda öne çıkan konuların arasında; piyasa gözetim ve denetimindeki sıkıntılar, sektördeki haksız rekabet ve merdiven altı üretim, kontrolsüz ve standartlara aykırı uygulamalar, mesleki yeterlilik belgeli personel eğitimi konusundaki eksikler ve sıkıntılar, yönetmelik ve standartlardaki eksiklikler, Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu çalışmaları, yangın yönetmeliği ile TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nın mevcut durumu ve yapı fuarları gibi konular ele alındı.

Türkiye İMSAD’a ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini dile getiren üye derneklerin temsilcileri; yeni hükumetin kuruluş sürecinde sektörün talep, beklenti ve sorunlarının dile getirilmesi noktasında Türkiye İMSAD’ın daha aktif rol alması gerektiğini belirttiler.

Sektöre ilişkin ekonomik verilerin kapsamlarının geliştirilmesi ve yapısal yangın güvenliği ile ilgili bir komite kurulması, toplantıda öne çıkan diğer konular arasında yer aldı.