Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2017 yayınlandı!

 

 

Günümüzde sağlıklı kararlar alınması ve rekabet gücünün artırılması ancak doğru, düzenli, tarafsız bilgi ve verilerle mümkündür. Biliyoruz ki, sektörümüzle ilgili verileri ancak sektörü temsil eden kuruluşlar sağlıklı bir şekilde aktarabilir.

Bu noktadan hareketle içinde bulunduğumuz sektörel ağdan gelecek bilgileri rafine hale getirerek ve bilgi kirliliğinden arındırarak önemli bir sorumluluğu daha yerine getirmek istedik ve Türk Yapı Sektörü’nün en büyük ihtiyaçlarından biri olan konsolide edilmiş toplu veri kaynağı için harekete geçtik. Bu doğrultuda yürüttüğümüz titiz çalışmalar neticesinde Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2017’yi tamamladık. Bundan böyle her yıl yayınlamayı planladığımız; ülkemizden, dünya ekonomisinden ve inşaat sektöründen güncel temel bilgileri içeren Türkiye İMSAD Yapı Sektör Raporu’nun önemli bir başvuru kaynağı olacağına inanmaktayız.