Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2018 yayınlandı!

    

İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı örgütü Türkiye İMSAD olarak, içinde bulunduğumuz sektörel ağdan gelen bilgileri rafine edip Türk Yapı Sektörü’nün en büyük ihtiyaçlarından biri olan toplu veri kaynağını sektöre ve kamuoyuna sunmayı görev edindik.

Bu doğrultuda yürüttüğümüz titiz çalışmalar neticesinde Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2018’i tamamladık. Ülkemizden, dünya ekonomisinden ve inşaat sektöründen güncel temel bilgileri içeren Türkiye İMSAD Yapı Sektör Raporu’nun önemli bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.