Türkiye İMSAD'dan 3 yeni Yayın.KDF, BEV, UBYP

Türkiye İMSAD komiteleri tarafından hazırlanan üç önemli yayın 6. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde katılımcılarla paylaşıldı.

 

 

Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı

Türkiye İMSAD Pazar Geliştirme Komitesi Mevcut Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanı Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında hazırlanan Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı adlı yayın ilk kez Türkiye İMSAD tarafından Gaziantep’te düzenlenen Sektörel Gelişim Toplantısında tanıtıldı. Teori, Gerçekler ve Öneriler olmak üzere üç bölümden ulaşan yayında, enerji verimliliği konusunda Avrupa’daki ve Türkiye’deki yasal durum hakkında bilgiler yer alıyor. İhtiyaçlar ve talepler, finansman yöntemleri ve örnek uygulamaların paylaşıldığı yayında, binalarda enerji verimliliğine yönelik uygulanabilir finansman yöntemleri ve öneriler yer alıyor.

 

 

Kentsel Dönüşüm ve Finansmanı 

Kentsel Dönüşüm ve Finansmanı adlı yayını ise Pazar Geliştirme Komitesi Kentsel Dönüşüm Finansmanı Çalışma Grubu tarafından hazırlandı. Çalışma ilk kez İnşaatta Kalite Zirvesi’nde katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye’de ve Dünyada kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgiler içeren yayın Teori, Gerçekler ve Öneriler olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

 

 

 

 

Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nun (UBYP) Kuruluş ve Çalışma Esasları

Öte yandan, Ulusal Bina Yönetmeliği hazırlanması amacıyla Türkiye İMSAD koordinasyonunda kuruluş çalışmaları başlatılan Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nun (UBYP) Kuruluş ve Çalışma Esasları ilişkin hazırlanan yayın da yine ilk kez 6. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde katılımcılarla paylaşıldı. Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu da, Zirve’de bir oturumda konunun uzmanları tarafından ele alındı.

Türkiye İMSAD Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi H. Yener Gür’eş tarafından hazırlanan Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nun (UBYP) Kuruluş ve Çalışma Esasları çalışmasında, platformun kuruluş amacı, kapsamı, görevleri, üyelikler vb. bilgiler yer alıyor.