Cam Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri yayımlandı

66/2010/AB sayılı Eko-Etiket Tüzüğü’ne uyum çalışmaları kapsamında 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Çevre Etiketi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan cam ürün grubuna yönelik çevre etiketi kriterleri yayımlandı.

Yayımlanan kriterlere göre; ürünlerinde çevreye duyarlı/sürdürülebilir hammadde kullanan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar çevre etiketi kullanıcısı olabilecek.

Kriterler, 5 (beş) yıl geçerli olacak. Beş yıllık süre içinde, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde kriterler güncellenebilecek. Çevre Etiketi Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilecek.

Kriterler için tıklayınız...

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...