Yeditepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Meslek Yüksek Okulu, sektörlerde ihtiyaç duyulan uzman tekniker yetiştirmeyi amaçlıyor

Yeditepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Meslek Yüksek Okulu (MYO), sektörlerde ihtiyaç duyulan uzman tekniker yetiştirmeyi amaçlıyor. Üniversite-Sektör işbirliğine güzel bir örnek olacak bu uygulamada tüm paydaşlardan, gençlerin potansiyelini birlikte geliştirmek amacıyla destek bekleniyor.

Elektronik, Mekatronik, Otomotiv, Internet ve Ağ Teknolojileri programlarında Almanya’da eğitim görmüş ve Sektör deneyimli akademisyenlerle, Almanca ve Türkçe eğitim verilecek. Almanca hazırlık akabinde 3 yarıyıl Teori ve Uygulama dersleri yapılacak.

4. ve son yarıyılda ise öğrenciler Almanya veya Türkiye’deki firmalarda aktif olarak MIU (Mesleki İşyeri Uygulaması) yaparak iş hayatına hazırlanmalarını planlanıyor. 2022 Bahar Yarıyılında yaklaşık 110 öğrenci MIU (Mesleki İşyeri Uygulaması) yaparak mezun olmasını bekleniyor. Meslek Yüksek Okulu, Programlar, Müfredat, Akademisyenler, vb. konularda hakkında https://myo.yeditepe.edu.tr/tr takip edebilirsiniz.

MIU (Mesleki İşyeri Uygulaması) kapsamında özetle;

  • Şubat-Mayıs döneminde 12-16 hafta Mesleki İşyeri Uygulaması bünyesinde öğrenciler düzenli olarak işyerlerinde Uygulama ile Eğitimlerini tamamlayacaklar,

  • Bu dönemde “Bitirme Projesi” ile MIU yapılan İşyeri veya Sektörle ilgili bir Proje de hazırlayarak işyerine ve okula sunacaklar,

  • Bu süreçte İşyeri Temsilcisi ile Akademisyen birlikte Uygulama Eğitimini ve Bitirme Projesini Öğrenci ile takip edecekler.

MIU konusunda detaylı bilgi ve yöntemler ekli MIU Yönergesi içn tıklayınız...

Yeditepe MYO MIU İşbirliği Protokolü (Taslak) için tıklayınız...