İnşaat Malzemeleri Sanayi Eylül Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi eylül ayında artış göstermiştir. Ağustos ayında kuvvetli ve kapsamlı bir geri dönüş yaşayan Bileşik Endeks eylül ayında artışını sürdürmüştür. Alt endeksler içinde Faaliyet Endeksi’nde artış yaşanırken, Güven ve Beklenti Endekslerinde sınırlı düşüşler gerçekleşmiştir. Bileşik Endeks’te yükselişin kapsamı eylül ayında daralmıştır.         

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi eylül ayında 0,36 puan artmıştır. Bileşik  Endeks 80,15 puana yükselmiştir. Bileşik Endeks kademeli artışına yavaşlayarak devam etmiştir. 

  • Eylül ayında faaliyetlerde önemli ölçüde büyümeler yaşanmıştır. Özellikle iç satışlar, üretim ve ihracatta yüksek artışlar gerçekleşmiştir. Eylül ayında iç ve dış satışlardaki büyümeler ile cirolarda da sıçrama yaşanmıştır.             

  • Güven Endeksi eylül ayında sınırlı ölçüde gerilemiştir. Yüksek sezon ve faaliyetlerdeki hızlı büyümeye rağmen Güven Endeksi zayıf ve kırılgan kalmaya devam etmektedir.                 

  • Beklenti Endeksi eylül ayında yeniden sınırlı ölçüde gerilemiştir. Yılın ilk yarısındaki kesintisiz artış sonrası Beklenti Endeksi ikinci yarıda dalgalı bir sürece girmiştir.  Alınan yurtiçi ve yurtdışı siparişlerindeki artış da oldukça yavaşlamıştır.                  

  • Bileşik Endeks’in önümüzdeki aylarda da artışını yavaşlayarak sürdüreceği öngörülmektedir.  Bileşik Endeks’te büyüme faaliyetler tarafında olacaktır. Güven ve beklentiler ise zayıf kalacaktır.

 

     

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU