İnşaatta Kalite Zirvesi - 2017

 
26 Ekim’de Hilton Bomonti Hotel’de gerçekleşen, açılış konuşmalarını T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan’ın yaptığı ‘Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm’ temalı zirvemizde, bu yıl da hem yurt içinden hem yurt dışından alanında uzman 500’e yakın çok değerli katılımcı ile bir arada olduk.

Türkiye inşaat malzemesi sanayicilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD olarak yoğunlaştığımız konuların başında teknolojik gelişmeler geliyor. 8’incisini düzenlediğimiz Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde de, sektörün geleceğine yön verecek Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm kavramlarını masaya yatırdık.

Ülkemiz coğrafi konum itibarıyla küresel açıdan önemli ve stratejik bir noktada yer alıyor. Bu doğrultuda üreticiler, küresel değer zincirinde payına düşeni almaya çalışıyor. Günümüz rekabet ortamında, değişime ayak uydurabilenler ayakta kalıp pastadan payını alırken, ayak uyduramayanlar geri planda kalıyor.

Endüstri 4.0, üretim ve hizmet sektörlerinin de dinamiklerini değiştiriyor. Dijital dönüşüm sürecinin bir yansıması olarak üretim maliyetleri değişirken, verimli ve yüksek iş gücü ortaya çıkıyor. Bununla birlikte hizmet kalitesi artıyor ve müşteri ağı genişleyerek çoklu kanallar vasıtasıyla üretimde süreklilik avantajı doğuyor. Tüketici ihtiyaçları ve bilinci gelişiyor. Değişen ihtiyaçlar malzemelerin de dönüşümünü zorunlu kılıyor. Ancak fırsatlar kadar tehditler ve dönüşümün önündeki bariyerler de bir o kadar önem kazanıyor.

8. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, uzun soluklu hazırlık çalışmaları, organizasyonel yenilikleri, katılımcı profili ve gündemin nabzını tutan, sektörün geleceğini belirleyen temasıyla, çağdaş ve inovatif yaklaşımlarıyla farkını bir kez daha hissettirdi. 

 

ZİRVEDE ŞU BAŞLIKLARI ELE ALDIK:

 

  • GELECEĞE YATIRIM – Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri – Eğitim – E-ticaret
  • ENDÜSTRİDE ÇAĞI YAKALAMAK Sanayide Dijital Dönüşüm – Çağın Gerisinde Kalmamak
  • FABRİKA AYARLARINI TERK ETMEK: DİJİTAL FABRİKALAR Akıllı/Dijital Fabrikalar – Robot Teknolojileri
  • DİJİTAL DÖNÜŞÜM – Mimaride Dijitalleşme – Big Data – Yapay Zeka – IoT – Dijital Pazarlama
  • DİJİTAL EKONOMİYİ ANLAMAK Sanayide Dijital Ekonomi
  • INTEROPERABILITY: İŞBİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM buildingSMART
  • DİJİTAL KABUS: SİBER SALDIRILAR Siber Riskler – Siber Tehditlerle Mücadele
  • DÖNGÜSEL EKONOMİDE İŞ POTANSİYELLERİ – Sürdürülebilir Kalkınma – Döngüsel Ekonomi

 

Detaylı bilgi için: www.insaatzirve.com

Etkinlik Değerlendirme Raporu için tıklayın>>