Eğitimler

 

Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar Projesi Eğitimleri

 

“Sürdürülebilir Kalkınma İçin STK’lar” Projesinin Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa’daki pek çok sivil toplum kuruluşu gibi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde; daha aktif lobicilik  faaliyetleri yürütmeleri, karar alma süreçlerine daha kolay etki edebilmeleri ve daha fazla söz sahibi olmalarını hedefleyen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" ve "Savunuculuk" başlıklı eğitimlerinin ilk 2 günlük programları Şanlıurfa, Giresun, Eskişehir ve İzmir'de gerçekleşti. 3. gün eğitimleri ise internet üzerinden gerçekleşecek. Ayrıca yine internet üzerinden İstanbul ve Ankara'da bulunan Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK üyesi olan STK'lar için ise aynı eğitim 3. günlük online formatta yapılacak.

 

  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Başlıkları (1. Gün)

- BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) Tanıtılması

- BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Uygulamadaki Önemi

- Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na İnşaat, Mimarlık, Çevre, Enerji ve Enerji Verimliliği Sektörleri Kapsamında Genel Bakış

- SKA7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji, SKA9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, SKA11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları, SKA12 - Sorumlu Tüketim ve Üretim, SKA13 - İklim Eylemi, SKA17 - Hedefler için Ortaklıklar

 

  Savunuculuk Eğitimi Başlıkları (2. Gün)

- Savunuculuk Nedir? Ne değildir?

- 10 Adımda Savunuculuk - Ne istiyoruz? - Mesajlarımızın Kime Ulaşmasını İstiyoruz? - Kaynaklarımız Neler?

- Gerekçemiz - Zorluklarımız - İletişim - Savunuculuk Eylem Planı Taslağı Oluşturma, Nasıl Başlamalı?

- Savunuculuk Eylem Planı Taslağı Oluşturma - Değerlendirme

 

ŞANLIURFA 28-29 Eylül 2021

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi

Eğitmenler

Prof. Dr. Levent Kurnaz – Boğaziçi Üniversitesi

Bahar Özay – Boğaziçi Üniversitesi

 

 

       

Savunuculuk Eğitimi

Eğitmenler

Prof. Dr. Burak Uzal - Abdullah Gül Üniversitesi

Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç – Abdullah Gül Üniversitesi

 

 

 

       

 

 GİRESUN 5-6 Ekim 2021

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi

Eğitmenler

Prof. Dr. Levent Kurnaz – Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Nazan An – Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Tufan Turp – Boğaziçi Üniversitesi

 

 

       

Savunuculuk Eğitimi

Eğitmenler

Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç – Abdullah Gül Üniversitesi

Selahattin Ciritci –  Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

 

 

 

       

 

 ESKİŞEHİR 19-20 Ekim 2021

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi

Eğitmenler

Prof. Dr. Levent Kurnaz – Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Nazan An – Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Tufan Turp – Boğaziçi Üniversitesi

 

 

       

Savunuculuk Eğitimi

Eğitmenler

Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç – Abdullah Gül Üniversitesi

Ayça Bağcı  – Triada Danışmanlık

 

 

 

       

 

  İZMİR 26-27 Ekim 2021

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi

Eğitmenler

Prof. Dr. Levent Kurnaz – Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Nazan An – Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Tufan Turp – Boğaziçi Üniversitesi

Bahar Özay – Boğaziçi Üniversitesi

 

 

       

Savunuculuk Eğitimi

Eğitmenler

Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç – Abdullah Gül Üniversitesi

Selahattin Ciritci –  Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

 

 

 

 

       

 

  ONLINE EĞİTİMLER 

Şanlıurfa, Giresun, Eskişehir, İzmir 3. Gün Eğitimleri:

19 Kasım-26 Kasım 2021

 

 

 

       

Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK Üye Dernekleri Eğitimleri:

24 Kasım-29 Kasım-2 Aralık 2021

 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi

Eğitmenler

Prof. Dr. Levent Kurnaz – Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Nazan An – Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Tufan Turp – Boğaziçi Üniversitesi

Bahar Özay – Boğaziçi Üniversitesi

 

 

       

Savunuculuk Eğitimi

Eğitmenler

Prof. Dr. Burak Uzal - Abdullah Gül Üniversitesi

Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç – Abdullah Gül Üniversitesi