İlgili Linkler

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE: www.turkey.un.org/tr

GLOBAL COMPACT: www.globalcompactturkiye.org/surdurulebilir-kalkinma-amaclari/ 

HEDEFLER İÇİN İŞ DÜNYASI: https://www.business4goals.org/ 

SDSN TÜRKİYE - Sürdürülebilir Çözümler Ağı: http://unsdsn.boun.edu.tr/

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU: www.siviltoplumdiyalogu.org 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI VE GÖSTERGELERİ: www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2021/02/SKA-ve-Gostergeleri-Kapak-Birlestirilmis.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM AĞI: www.surdurulebilirkentselgelisimagi.org/

UNDP: www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html